Πρόσκληση για την Πρόσληψη επικουρικών ιατρών στο Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου

0

Το Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών, προκειμένου να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του στις εξής ειδικότητες:

-Ακτινοδιαγνωστικής

-Ιατρικής Βιοπαθολογίας

Σαν Νοσοκομείο άγονης και προβληματικής περιοχής τύπου Α’, οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι τριετής διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ.Ν.Κ.Υ. Καρύστου μέχρι 10 Δεκεμβρίου στο τηλέφωνο; 2224350129

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:prosklhsh_ekdhlvshs_endiafer