Sanofi: Εξαγοράζει τη Synthorx έναντι $2,5 δισ. με στόχο την ενίσχυση της γραμμής ανάπτυξης στην ανοσο-ογκολογία

0

Η Sanofi και η Synthorx (NASDAQ: THOR), μια εταιρεία βιοτεχνολογίας σε στάδιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών, η οποία εστιάζει στην επιμήκυνση και στη βελτίωση της ζωής των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο και αυτοάνοσα νοσήματα, ήρθαν σε οριστική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η Sanofi θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Synthorx σε κυκλοφορία έναντι $68 ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αξία κεφαλαίου περίπου $2,5 δισεκατομμυρίων (σε πλήρως απομειωμένη βάση). Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο της Sanofi, όσο και της Synthorx.

“Αυτή η εξαγορά ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική μας να δημιουργήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας παραγόντων και να κατακτήσουμε ηγετική θέση με οδηγό την καινοτομία. Επιπλέον, ευθυγραμμίζεται με τον στόχο μας να ενισχύσουμε τον τομέα ογκολογίας της εταιρείας μας με φάρμακα που μπορούν να αλλάξουν την ιατρική πρακτική καθώς και με καινοτόμες συνδυαστικές θεραπείες,” δήλωσε ο Paul Hudson, Chief Executive Officer της Sanofi.

Η εξαιρετικά καινοτόμος πλατφόρμα ανακάλυψης της Synthorx έχει ήδη παράξει ένα μόριο που έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει θεμέλιο για την επόμενη γενιά ανοσο-ογκολογικών συνδυαστικών θεραπειών. Καθώς αυξάνει επιλεκτικά τον αριθμό των δραστικών Τ-λεμφοκυττάρων και των φυσικών φονικών κυττάρων στο σώμα, το THOR-707 μπορεί να συνδυαστεί με τα υπάρχοντα ογκολογικά φάρμακα και την αναδυόμενη γραμμή ανάπτυξης ανοσοτροποποιητικών παραγόντων της εταιρείας μας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Επιπλέον, η γραμμή ανάπτυξης τροποποιημένων λεμφοκυτταροκινών της Synthorx είναι πολλά υποσχόμενη όχι μόνο για την ογκολογία, αλλά και για την αντιμετώπιση πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων και φλεγμονωδών παθήσεων,” δήλωσε ο John Reed, M.D., Ph.D., Global Head of Research & Development της Sanofi.

“Είμαστε ευγνώμονες που η Sanofi αναγνώρισε την αξία της πλατφόρμας Expanded Genetic Alphabet της εταιρείας μας, όπως και τις δυνατότητες της γραμμής ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει βελτιστοποιημένους θεραπευτικούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων,” δήλωσε η Laura Shawver, Ph.D., President και Chief Executive Officer της Synthorx. “Το κυριότερο, η Sanofi διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο θεραπευτικών παραγόντων που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο όσον αφορά στο συνδυασμό του με τις κυτταροκίνες Synthorins της εταιρείας μας, ώστε να ωφεληθούν οι ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας και τη Sanofi για τις αδιάκοπες προσπάθειές τους προς όφελος των ασθενών».

Ενίσχυση του τομέα ανοσο-ογκολογίας της Sanofi

Το THOR-707, μια παραλλαγή της ιντερλευκίνης-2 (IL-2) και το κορυφαίο υποψήφιο ανοσο-ογκολογικό προϊόν της Synthorx, βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη σε πολλούς τύπους συμπαγών όγκων ξεχωριστά και σε συνδυασμό με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος. Έχει τη δυνατότητα να καταστεί ο καλύτερος στην κατηγορία του θεραπευτικός παράγοντας ιντερλευκίνης-2 για την αντιμετώπιση συμπαγών όγκων και να καταδείξει βελτιωμένη φαρμακολογία, μειωμένη συχνότητα χορήγησης δόσης και θεραπευτική ανωτερότητα σε σύγκριση με άλλα μόρια ιντερλευκίνης-2.

Με την προσθήκη του THOR-707 και άλλων προγραμμάτων κυτταροκινών πρωιμότερου σταδίου της Synthorx στη γραμμή ανάπτυξης της Sanofi, θα ενισχυθεί η θέση της Sanofi στην ογκολογία και στην ανοσο-ογκολογία. Αναμένεται ότι η ιντερλευκίνη-2 θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μελλοντικών συνδυαστικών ανοσο-ογκολογικών θεραπειών και θα προσφέρει πολλές ευκαιρίες συνδυασμού με τους ογκολογικούς παράγοντες της Sanofi που βρίσκονται σε κλινικό και προκλινικό στάδιο, όπως η πρωτεΐνη PD-1, η πρωτεΐνη CD-38 και μόρια που τροποποιούν τα δραστικά Τ-λεμφοκύτταρα και τα φυσικά κύτταρα – φονείς.

Συνέργεια με τις υφιστάμενες πλατφόρμες της Sanofi

Η πλατφόρμα Expanded Genetic Alphabet της Synthorx αναμένεται να αποτελέσει την πηγή για την ανάπτυξη μιας διαφοροποιημένης γραμμής ανάπτυξης θεραπευτικών παραγόντων. Ξεχωριστά και σε συνδυασμό με άλλες υφιστάμενες πλατφόρμες της Sanofi, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας Nanobody® [τεχνολογία Νανοσωματιδίων], θα επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων βιολογικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων συζευγμάτων φαρμάκων, συντήξεων πρωτεϊνών και πολυειδικών βιολογικών παραγόντων, με εφαρμογές που υπερβαίνουν τα όρια της ογκολογίας και επεκτείνονται σε άλλες θεραπευτικές κατηγορίες.

Όροι συναλλαγής

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης, η Sanofi θα καταθέσει δημόσια πρόταση εξαγοράς με καταβολή μετρητών του συνόλου των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία της Synthorx έναντι $68 ανά μετοχή σε μετρητά, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αξία επιχείρησης ύψους περίπου $2,35 δισ. Η τιμή εξαγοράς των $68 ανά μετοχή αντιστοιχεί σε ποσό αυξημένο κατά 172% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Synthorx στις 6 Δεκεμβρίου 2019.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται η προσφορά τουλάχιστον της πλειοψηφίας των κυκλοφορουσών κοινών μετοχών της Synthorx, η λήξη ή ο τερματισμός της περιόδου αναμονής σύμφωνα με τον νόμο περί βελτίωσης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας Hart-Scott-Rodino του 1976, καθώς και λοιπές συνήθεις προϋποθέσεις. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρότασης εξαγοράς, μια θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας της Sanofi θα συγχωνευτεί με τη Synthorx και οι κυκλοφορούσες μετοχές της Synthorx που δεν εξαγοράσθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης θα μετατραπούν σε δικαίωμα λήψης του ίδιου ποσού των $68 ανά μετοχή σε μετρητά, που καταβλήθηκε στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβριο του 2019. Η Sanofi σκοπεύει να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή με διαθέσιμα μετρητά. Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης ή απαλλαγής  από τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, η Sanofi αναμένει να ολοκληρώσει την εξαγορά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η Morgan Stanley & Co. ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Sanofi και η Weil, Gotshal & Manges LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Η Centerview Partners LLC ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Synthorx και η Cooley LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

Σχετικά με τη Synthorx

Η Synthorx, Inc. είναι μία εταιρεία βιοτεχνολογίας σε στάδιο κλινικών δοκιμών που εστιάζει στην επιμήκυνση της διάρκειας και στη βελτίωση της ζωής ατόμων που πάσχουν από καρκίνο και αυτοάνοσα νοσήματα. Η κατοχυρωμένη, πρωτότυπη τεχνολογία της πλατφόρμας Expanded Genetic Alphabet της Synthorx διευρύνει τον γενετικό κώδικα με την προσθήκη ενός νέου ζεύγους βάσεων DNA και έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία βελτιστοποιημένων βιολογικών παραγόντων, οι οποίοι ονομάζονται Synthorins. Μια Synthorin είναι μία πρωτεΐνη που έχει βελτιστοποιηθεί μέσω της ενσωμάτωσης νέων αμινοξέων που έχουν κωδικοποιηθεί από το νέο ζεύγος βάσεων DNA, η οποία δίνει τη δυνατότητα τοποειδικών τροποποιήσεων που ενισχύουν τις φαρμακολογικές ιδιότητες αυτών των θεραπευτικών παραγόντων. Το κορυφαίο υποψήφιο ανοσο-ογκολογικό προϊόν της εταιρείας, το THOR-707, μια παραλλαγή της ιντερλευκίνης-2 (IL-2), βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη σε πολλούς τύπους συμπαγών όγκων ξεχωριστά και σε συνδυασμό με αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος. Η εταιρεία ιδρύθηκε με βάση τις σημαντικές ανακαλύψεις του Δρ. Floyd Romesberg και του Ινστιτούτου Ερευνών Scripps. Η έδρα της Synthorx βρίσκεται στη Λα Χόγια, στην Καλιφόρνια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.Synthorx.com.

Σχετικά με τη Sanofi

Η Sanofi έχει αφοσιωθεί στην υποστήριξη των ανθρώπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων υγείας. Είμαστε μια παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία που εστιάζει στην ανθρώπινη υγεία. Προλαμβάνουμε τις ασθένειες με εμβόλια και καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αμβλύνουν τον πόνο και βελτιώνουν τη διαχείριση της εκάστοτε νόσου. Στεκόμαστε δίπλα τόσο στους λίγους που πάσχουν από σπάνιες παθήσεις, όσο και στα εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν με χρόνιες παθήσεις ανά την υφήλιο. Με περισσότερους από 100.000 εργαζομένους σε 100 χώρες, η Sanofi μετατρέπει την επιστημονική καινοτομία σε λύσεις υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο.