ΣΕΙΒ: Απαραίτητη η συνεργασία όλων των φορέων για ορθολογικότερες προμήθειες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

0

Υπό την αιγίδα του ΣΕΙΒ πραγματοποιήθηκε το 6ο MedTech Conference

Σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, αναφορικά με τις διαδικασίες προμήθειας ιατρικών υλικών στα δημόσια νοσοκομεία, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ),  κ. Γεράσιμος  Λειβαδάς αναφέρθηκε στα κυριότερα προβλήματα που άπτονται του κλάδου, στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου MedTech  που διοργανώθηκε από την  Ethos Media, υπό την αιγίδα του ΣΕΙΒ.

Η χρήση του Παρατηρητηρίου Τιμών ως «Διατιμητήριο»  αντικαθιστά πάρα πολλές φορές τις  από τον νόμο επιβαλλόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα τις διάφορες στρεβλώσεις που προκύπτουν, όπως πχ η προμήθεια «φθηνών» υλικών που δεν ανταποκρίνονται σε απαιτούμενες ανάγκες κ.ο.κ.  Σε ερώτημα αναφορικά με τη θέση του Συνδέσμου σχετικά με τους συγκεντρωτικούς διαγωνισμούς που προσπαθεί η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να εφαρμόσει, ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ εκφράστηκε θετικά, υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα ανέφερε πως για ορισμένες κατηγορίες ιατρικών υλικών, απλών προδιαγραφών, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής συγκεντρωτικών διαγωνισμών ακόμα και σε πανελλήνια κλίμακα. Αντιθέτως για κάποια άλλα είδη, πιο σύνθετα τεχνολογικώς,  η διαδικασία προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνάει το επίπεδο της Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το επίπεδο του νοσοκομείου.

Ο κ. Γ. Λειβαδάς τόνισε επίσης την πάγια θέση του Συνδέσμου για δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών και Εθνικού Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Ειδικότερα, για το Μητρώο Προϊόντων, που είναι ήδη σε διαδικασία κατάρτισης από τον ΕΟΦ, υπενθύμισε τις θέσεις του Συνδέσμου που έχουν εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υπό διαμόρφωση Μητρώο της Eudamed, ενσωματώνοντάς το στη νομοθεσία μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του.

Αναφορικά με την εξόφληση των οφειλών του δημοσίου προς τους προμηθευτές, ο Πρόεδρος του ΣΕΙΒ επεσήμανε το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα των ατιμολόγητων υλικών, το οποίο, παρά την αρχική επιδίωξη της Κυβέρνησης να το επιλύσει νομοθετικά (νόμοι 4623 και 4633 του 2019), δημιουργήθηκε στη συνέχεια μια νέα γενιά ατιμολόγητων υλικών που φθάνει στο επίπεδο των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Κλείνοντας, ο κ. Γ. Λειβαδάς, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη προσπάθεια που καταβάλει το προσωπικό των μελών του Συνδέσμου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως η επαρκής κάλυψη υλικών σε όλη την επικράτεια, η παράδοση προϊόντων αιχμής -πχ αναπνευστήρες, διαγνωστικά τεστ κ.α. – η αποτελεσματική κάλυψη νοσοκομειακών αναγκών σε επίπεδο συντήρησης εξειδικευμένου εξοπλισμού, η εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού και η έγκαιρη παράδοση υλικών, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία για τις προσπάθειες που καταβάλλει  το εξειδικευμένο  προσωπικό των μελών του ΣΕΙΒ για την, κατά κύριο λόγο, τεχνική εξυπηρέτηση εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας, βάζοντας πολλές φορές σε ρίσκο την υγεία του, ερχόμενο σε επαφή με πιθανές μολυσματικές εστίες, με απώτερο στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος  Υγείας.