Συνάντηση ΠΙΣ με Σταμάτη Βαρδαρό για τη νέα συλλογική σύμβαση των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών

0

Την πρώτη συνάντηση με την Ομάδα Εργασίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ)  που τον εκπροσωπεί στην διαπραγμάτευση για  τη νέα συλλογική σύμβαση των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών (πλην των οικογενειακών) με τον ΕΟΠΥΥ, είχε ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,  Σταμάτης Βαρδαρός.

Στην αρχική τοποθέτηση του ο Στ. Βαρδαρός  τόνισε ότι πρωταρχικό μέλημα  του υπουργείου είναι να υπάρχει καθολική κάλυψη του πληθυσμού μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όπου αυτό δεν είναι  εφικτό να γίνεται με τη συμβολή και των ιδιωτών ειδικών γιατρών μέσα από ένα σαφές, απόλυτα  διαφανές και αμοιβαία επωφελές πλαίσιο συνεργασίας.

Μετέφερε δε, στους εκπροσώπους των ειδικών γιατρών τις προτάσεις του υπουργείου Υγείας προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα ανέπτυξε το πλαίσιο της πρότασης  του Υπουργείου, που συνίσταται:

Στη σύναψη συμβάσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους ειδικούς γιατρούς, διευρύνοντας μία ομάδα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν κλειστό κλαμπ

• Στον προσδιορισμό των  απαιτούμενων ιατρικών επισκέψεων ανά περιοχή και ανά ιατρική ειδικότητα  

• Στην αποζημίωση των γιατρών ανά επίσκεψη  

• Στην αύξηση της αποζημίωσης της επίσκεψης, όταν αυτή προκύπτει από παραπομπή οικογενειακού γιατρού  

• Στον καθορισμό ειδικής ετήσιας αποζημίωσης για την παρακολούθηση και φροντίδα χρόνιων ασθενών. 

Οι εκπρόσωποι των ιατρών από την πλευρά τους ζήτησαν να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τόσο το περιεχόμενο των συμβάσεων, τα χρηματοοικονομικά δεδομένα, τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος λειτουργίας της ΠΦΥ, ενώ κατέθεσαν και τις προτάσεις τους προκειμένου να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση για τους ασθενείς και καλή συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ.

Το ραντεβού των δύο πλευρών ανανεώθηκε εκ νέου με αντικείμενο την επισκόπηση των σχετικών οικονομικών δεδομένων.