Συνάντηση του Α. Ξανθού με Έλληνες επιστήμονες, στο Λονδίνο

0

Με την υπογραφή της Παγκόσμιας Διακήρυξης για την Ισότητα στη Ψυχική Υγεία, ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι εργασίες του Διεθνούς Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Οκτωβρίου στο Λονδίνο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη βρετανική πρωτεύουσα, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός πραγματοποίησε συνάντηση με την Ένωση Ελλήνων Ιατρών, καθώς και με συλλόγους νοσηλευτών και μαιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν το μείζον πρόβλημα της επιστημονικής  μετανάστευσης (brain drain) αλλά και οι  προοπτικές απασχόλησης που δημιουργούνται αυτή την περίοδο στο σύστημα υγείας της Ελλάδας όπως οι προκηρύξεις μονίμου προσωπικού στο ΕΣΥ, οι προσλήψεις οικογενειακών γιατρών και άλλων επαγγελματικών υγείας στο πλαίσιο ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), η ενίσχυση σε κρίσιμους τομείς όπως η Ψυχική Υγεία, οι εξαρτήσεις και η θεραπεία- αποκατάσταση κ.α.

Οι Έλληνες γιατροί καθώς και οι νοσηλευτές και οι μαίες που έχουν μεταναστεύσει στη Βρετανία, εξήγησαν ότι βασικός λόγος του brain drain δεν είναι τόσο οι χαμηλές αμοιβές της Ελλάδας και η δυσκολία στην εξεύρεση μόνιμης εργασίας αλλά η απουσία ενός οργανωμένου πλαισίου για την ιατρική εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιστημονικής εξέλιξης. Επιπλέον, η απουσία μηχανισμών παρακολούθησης δεδομένων και δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Η έλλειψη, δηλαδή, ενός θεσμικού πλαισίου που να επιτρέπει την άσκηση του επιστημονικού τους έργου με όρους αξιοπρέπειας και αξιοκρατίας, αποτρέπει τους Έλληνες επιστήμονες να επιστρέψουν στη χώρα, παρότι το επιθυμούν.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι επιστήμονες στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ως πολύ σημαντικά και ελπιδοφόρα τα βήματα που γίνονται στην Ελλάδα σε τομείς όπως η αξιολόγηση φαρμακευτικής καινοτομίας (HTA), η κοστολόγηση των νοσοκομειακών υπηρεσιών (DRG’s) και η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ο τομέας, όμως, στον οποίο έγινε ιδιαίτερη αναφορά για τη σημασία ανάπτυξής του,  ήταν η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού λόγω της εμπειρίας που έχουν οι Έλληνες γιατροί και επαγγελματίες υγείας από τον βρετανικό NHS.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι υπάρχει πάντα η προοπτική της επιστροφής στην Ελλάδα με την προϋπόθεση όμως ότι θα υπάρξουν όροι αξιοπρεπούς επιστημονικής και επαγγελματικής προοπτικής. Σημαντικό σημείο της συνάντησης ήταν το γεγονός ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι μαίες δήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους να συμβάλλουν στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Συστήματος Υγείας στη χώρα μας, μεταφέροντας μέσω ενός θεσμικού διαύλου επικοινωνίας τις γνώσεις και την εμπειρία τους από ένα οργανωμένο, αξιόπιστο και υψηλής ποιότητας Δημόσιο Σύστημα Υγείας, όπως το βρετανικό.

Ο υπουργός Υγείας, απάντησε ότι θα επεξεργαστεί την ιδέα να δημιουργηθεί ένα think tank επιστημόνων υγείας του εξωτερικού που να συνεισφέρει με ιδέες, προτάσεις και γνώσεις ανά τομέα και ειδικότητα στο ΕΣΥ με στόχο  την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας στη χώρα μας.