Συνάντηση του Προέδρου του ΙΣΑ με την Αν. Υπουργό Υγείας Μ. Γκάγκα για την υγειονομική θωράκιση της Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027

0

Γ. Πατούλης: «Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας συμβάλουμε στην ενίσχυση των υγειονομικών δομών της Αττικής».

Η υγειονομική θωράκιση της Αττικής και η ενίσχυση των δομών υγείας, με την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, μέσα από το σχεδιασμό του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του ΙΣΑ και Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, με Αν. Υπουργό Υγείας Μ. Γκάγκα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα βήματα υλοποίησης της μελέτης για την δημιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Υγείας στην Αν. Αττική και την κάλυψη των αναγκών σύγχρονων διαγνωστικών μηχανημάτων στα νοσοκομεία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης, ο προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας Α. Αχείμαστος και επιστημονικοί συνεργάτες του Υπουργείου Υγείας και της Περιφέρειας.

Ο Γ. Πατούλης επισήμανε ότι μέσω ΠΕΠ 2014-2020 και με προϋπολογισμό περίπου 180 εκ. ευρώ υλοποιήθηκαν 44 έργα που αφορούν υποδομές υγείας και κοινωνικές δράσεις. Ειδικότερα μέσω ΠΕΠ Αττικής (ΕΤΠΑ – Υποδομές) 2014-2020 ολοκληρώνονται 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκ. € ενώ στο ΠΕΠ Αττικής (ΕΚΤ – Κοινωνικά) 2014-2020 ολοκληρώνονται 21 έργα συνολικού προϋπολογισμού 146 εκ. €.

Από την πλευρά της η κ. Γκάγκα ευχαρίστησε τον κ. Πατούλη και τα στελέχη της Περιφέρειας, για τη μέχρι τώρα συνεργασία. «Περιφέρεια και Υπουργείο Υγείας συνεργαζόμαστε εποικοδομητικά και αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα και αυτό γίνεται κάθε μέρα αντιληπτό και από τους ίδιους τους πολίτες», επεσήμανε.

Ο κ.Πατούλης αναφέρθηκε τη νέα προγραμματική περίοδο στον τομέα της υγείας, κατά την οποία θα δοθεί έμφαση, στην ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας με εξοπλισμό, νέα κτίρια, κλινικές και τμήματα, τη δημιουργία νέων κέντρων Υγείας, αστικού τύπου στα πρότυπα του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου, την ενίσχυση των δομών πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ηλικιωμένους ή και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής έχοντας εξασφαλίσει σημαντικά κονδύλια μέσω του στόχου πολιτικής 4 του νέου ΕΣΠΑ, θα συνδράμει στο πλαίσιο και στο βαθμό που της αναλογεί στη χρηματοδότηση των σχετικών έργων καθώς και στην υλοποίησή τους, όπου αυτό συμφωνηθεί με το Υπουργείο Υγείας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, στην ανάγκη δημιουργίας πρότυπου Κέντρου Υγείας στην Αν. Αττική, ένα πάγιο αίτημα πολιτών και των τοπικών αρχών της περιοχής όπως τόνισε, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου έχει τη βούληση να εξασφαλίσει τα σχετικά κονδύλια από το ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και να βοηθήσει στην ωρίμανσή του με την υλοποίηση μελετών και την χρηματοδότησή τους.