Συνεργασία Innovis Pharma με Ergologic

0

Η Ergologic ανακοινώνει την συνεργασία της με την Innovis Pharma η οποία αποτελεί μια κορυφαία ελληνική φαρμακευτική εταιρεία, που παρέχει καινοτόμες λύσεις υψηλής ποιότητας στην φαρμακευτική αγορά.

 

Οι πολλαπλές και σύνθετες ανάγκες ενός ταχύτατα αναπτυσσομένου οργανισμού σαν την Innovis Pharma, την οδήγησαν στην επιλογή του Ergoflow, της Ergologic για την ορθή διαχείριση των επιχειρησιακών αναγκών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της.

Το Ergoflow, βασισμένο σε ανοιχτά πρότυπα επικοινωνίας, εξασφάλισε με απόλυτη επιτυχία την διασύνδεση με δύο εξωτερικές εφαρμογές, τόσο με το επιχειρησιακό σύστημα (ERP) SAP του οργανισμού, όπως και με το κάθετο σύστημα CRM ιατρικής ενημέρωσης που διαθέτει. Μέσω web services, το Ergoflow διαβάζει αυτόματα πλήθος διαδικασιών όπως Εξοδολόγια, Εντολές Αγοράς, Ειδικές φόρμες προϊόντων ΕΟΦ και στην συνέχεια ακολουθεί όλα τα βήματα εγκρίσεων  εύκολα και γρήγορα. Με την βοήθεια του Ergoflow, οι χρήστες έχουν πλέον την δυνατότητα να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να παρακολουθούν μέσω πολλαπλών καναλιών όπως: email, mobile phone, tablet, ipad, τις επιχειρηματικές διαδικασίες του οργανισμού από το στάδιο εκκίνησης έως και την ολοκλήρωσή τους.