Το νέο Δ.Σ. και οι στρατηγικοί στόχοι της E.E.Φα.Μ.

Το νέο Δ.Σ. και οι στρατηγικοί στόχοι της E.E.Φα.Μ.

Τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2018 – 2019, όπως αναδείχθηκε από την εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Management, ανακοινώνει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (E.E.Φα.Μ.).

Περισσότερα