Νέος ψηφιακός ορθοπαντογράφος στο ΓΝ Βενιζέλειο

Νέος ψηφιακός ορθοπαντογράφος στο ΓΝ Βενιζέλειο

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα ο νεός ορθοπαντογράφος στο ΓΝ Βενιζέλειο, για την εκτέλεση πανοραμικών ακτινογραφιών δοντιών και κροταφογναθικών αρθρώσεων.

Περισσότερα