Νέος ψηφιακός ορθοπαντογράφος στο ΓΝ Βενιζέλειο

0

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα ο νεός ορθοπαντογράφος στο ΓΝ Βενιζέλειο, για την εκτέλεση πανοραμικών ακτινογραφιών δοντιών και κροταφογναθικών αρθρώσεων.

Ο νέος ψηφιακός ορθοπαντογράφος του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, αγοράσθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

Υψηλή διαγνωστική ακρίβεια

Το νέο μηχάνημα έχει δυνατότητα ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, με χαμηλή δόση ακτινοβολίας και με επιλογή αναβάθμισης για ψηφιακές κεφαλομετρικές εξετάσεις.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, η αξιολόγηση και η προετοιμασία των υποδομών πραγματοποιήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ενώ διασυνδέθηκε από το τμήμα Πληροφορικής με το πληροφοριακό σύστημα RIS-PACs διαχείρισης απεικονιστικών εξετάσεων (αρχειοθέτηση, επεξεργασία και διακίνηση διαγνωστικών εικόνων).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού.