Σαρωτικοί έλεγχοι για την απαγόρευση της διαφήμισης των προϊόντων καπνού

0

Σε υπενθύμιση των διατάξεων που αφορούν την απαγόρευση διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού, προβαίνει το υπουργείο Υγείας, κατόπιν σειράς παραβατικών περιστατικών που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα, εφιστά δε την προσοχή στην ορθή τήρηση των διατάξεων.

Με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας

Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Υγείας καλεί τις αρμόδιες αρχές, που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, να εντείνουν τους ελέγχους και γνωστοποιεί και καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως κάθε περίπτωση παράβασης της κείμενης νομοθεσίας θα αντιμετωπίζεται άμεσα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνονται όλες οι οργανώσεις, φορείς, αλλά και μεμονωμένα πρόσωπα, που συμβάλλουν με ίδιες δυνάμεις στην καταπολέμηση της μάστιγας του καπνίσματος, να γνωστοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις αυτές.

Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι υφίσταται ρητή απαγόρευση, οποιασδήποτε αναφοράς που νομίμως εκλαμβάνεται ως διαφήμιση, είτε πρόκειται για άμεση ή για έμμεση, είτε γίνεται στο πλαίσια τηλεοπτικής εκπομπής, εμπορικών, επιχειρηματικών, βιομηχανικών ανακοινώσεων, μέσω Τύπου, έντυπου ή ραδιοφωνικού ή τηλεόρασης ή στην κοινωνία της πληροφορίας, είτε στο πλαίσιο συνεντεύξεων ή αρθρογραφίας στα μέσα αυτά, για οποιοδήποτε προϊόν καπνού και συναφούς προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και των νέων προϊόντων καπνού, περί του μειωμένου κινδύνου για την υγεία, ή και η κυκλοφορία προϊόντων με δηλούμενο σκοπό τη διακοπή του καπνίσματος, εκτός αν έχει δοθεί σχετική άδεια -για την αναφορά αυτή- από τον αρμόδιο Υπουργό.

Τονίζεται, ιδιαίτερα, ότι το κυρωτικό πλαίσιο για τις παραβάσεις της νομοθεσίας, είναι αυστηρότατο και εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα και φυτικά προϊόντα για κάπνισμα.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ