Ίδρυμα Λάτση: Δωρεές 5 εκατ. για την υγειονομική περίθαλψη

Ίδρυμα Λάτση: Δωρεές 5 εκατ. για την υγειονομική περίθαλψη

Με δωρεές συνολικού ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής περίλθαλψης.   Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε να κατευθύνει το εν λόγω ποσό στην κάλυψη άμεσων αναγκών στον τομέα της Υγείας που σχετίζονται με τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής...

Περισσότερα