3 ημέρες απεργία από τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα για το clawback

3 ημέρες απεργία από τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα για το clawback

Απεργία από την Πέμπτη έως και το Σάββατο από τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για το clawback Εάν υπολογιστούν όλες οι επιβαρύνσεις, οι ιδιωτικές μονάδες εργαστηριακής ιατρικής καταγράφουν ζημίες που ξεπερνούν μεσοσταθμικά το 45%.

Περισσότερα