Κηδεμόνες: Πότε πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε

Κηδεμόνες: Πότε πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε

Οι βασικότερες παθήσεις για της οποίες συνίσταται η χρήση κηδεμόνα είναι η σκολίωση και η κύφωση. Αν και στο παρελθόν έχουν προταθεί πολλοί τρόποι αποκατάστασης των παραπάνω παθήσεων, οι κηδεμόνες παραμένουν μέχρι και σήμερα η επικρατέστερη λύση. Είναι όμως ο κηδεμόνας απαραίτητος για κάθε περίπτωση σκολίωσης ή κύφωσης; Η απάντηση...

Περισσότερα