Το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 για την Υγεία. Οι δαπάνες, οι παροχές και τα ληξιπρόθεσμα

0

Έχει ξεκινήσει η τακτική παρακολούθηση δαπανών στο υπουργείο Υγείας, με έμφαση στους εποπτευόμενους φορείς, όπως τα νοσοκομεία.

Μικρές αυξομειώσεις στα έσοδα και τις δαπάνες των νοσοκομείων, καθώς και στις παροχές προς τους εργαζόμενους περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2019.

Στο προσχέδιο, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή και παρατίθεται ολόκληρο πιο κάτω, προβλέπονται τα εξής για τον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων:

  • Έσοδα: 2,41 δισ. ευρώ, έναντι 2,4 δισεκατομμυρίων το 2018.
  • Πληρωμές ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία: 888 εκατομμύρια ευρώ (όσα και φέτος).
  • Δαπάνες: 2,31 δισ. ευρώ, έναντι 2,25 δισεκατομμυρίων το 2018.
  • Παροχές στους εργαζόμενους: 583 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 523 εκατομμυρίων το 2018.

Η εκτίμηση εσόδων του κράτους από ασφαλιστικές εισφορές εμφανίζει αύξηση κατά 250 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αντίστοιχη αύξηση σημειώνεται και στις δαπάνες για οικογενειακά επιδόματα.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους ανέρχονταν τον περασμένο Ιούλιο σε 2,72 δισ. ευρώ, έναντι 3,15 δισεκατομμυρίων τον Ιανουάριο.

Από αυτά, τα 374 εκατομμύρια αφορούν τα δημόσια νοσοκομεία (ήταν 349 εκατομμύρια στις αρχές του έτους).

Από τον Ιούλιο του 2016, είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Μέχρι σήμερα, έχουν εκταμιευθεί 3,5 δισ. ευρώ το 2016), 1,6 δισεκατομμύριο το 2017 και 1,5 δισ. ευρώ κατά το τρέχον έτος.

Έως και τον Αύγουστο, είχαν μεταφερθεί πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ύψους περίπου 4,63 δισ. ευρώ.

Έως τον Ιούλιο, είχαν εξοφληθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους ύψους περίπου 3,99 δισ. ευρώ.

Παρακολούθηση

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού επισημαίνεται πως έχει ξεκινήσει η τακτική παρακολούθηση δαπανών στα υπουργεία Υγείας, Πολιτισμού και Υποδομών, με έμφαση σε εποπτευόμενους από αυτά φορείς, όπως νοσοκομεία, πολιτιστικούς και συγκοινωνιακούς φορείς αντίστοιχα.

Για την υλοποίηση του έργου συστάθηκαν διυπουργικές επιτροπές με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Οικονομικών και του αρμόδιου κάθε φορά υπουργείου και στόχο την επισκόπηση δαπανών, καθώς και την καταγραφή και αξιολόγηση δράσεων και διαδικασιών.

Στόχος της επιτροπής είναι να εντοπίσει δαπάνες μειωμένης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας και να διαμορφωθούν κοινά αποδεκτές ποσοτικοποιημένες προτάσεις, ώστε να απελευθερωθούν πόροι.

Στον τομέα της Υγείας περιλαμβάνονται δράσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση του συστήματος προμηθειών, την αναβάθμιση της παρακολούθησης αποθηκών – παρακαταθηκών των νοσοκομείων, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων.

Το υπουργείο Οικονομικών επέλεξε μέρος του επιπρόσθετου δημοσιονομικού οφέλους που θα επιτευχθεί από τις νέες δράσεις να παραμείνει στο ίδιο το υπουργείο που θα υλοποιήσει την εξοικονόμηση, ως δημοσιονομικός χώρος για την ανάπτυξη πολιτικών για την ενίσχυση των ασθενέστερων ομάδων.

Πηγή: Ιατροnet.gr