Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσημα μέλος της World Patients Alliance

0

Το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσημα μέλος της  World Patients Alliance, η οποία είναι το ανώτατο όργανο όλων των ενώσεων ασθενών σε όλο τον κόσμο με σκοπό  την ενδυνάμωση και την αύξηση της φωνής των ασθενών για την παροχή και πρόσβαση σε ασφαλή, ποιοτική και προσιτή υγειονομική περίθαλψη.

Ο κος Κώστας Λούμος, Πρόεδρος του ΚΑΛΥΨΩ, ανέφερε: « Με τη βοήθεια της World Patients Alliance  θα εργαστούμε μαζί για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας να γίνουμε η φωνή των ασθενών που εργάζονται για την ενδυνάμωση και τη δέσμευση των ασθενών, για τη βελτιωμένη πρόσβαση, την ασφαλή και καινοτόμο θεραπεία και την υγειονομική περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή σε όλο τον κόσμο».

Η World Patients Alliance και το Σωματείο ΚΑΛΥΨΩ έχουν ως στόχο οι ασθενείς να λαμβάνουν θεραπείες που είναι ασφαλείς, υψηλής ποιότητας και να παρακολουθούνται κατάλληλα. Επίσης,οι ασθενείς θα πρέπει να υποστηρίζονται και να τους παρέχεται η ευκαιρία να συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη.

Σχετικά με το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ» 

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ», είναι πανελλαδικός φορέας ενταγμένος στα εθνικά μητρώα φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και εθελοντικών ΜΗ.ΚΥ.Ο.  Ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση και τη ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με ψωρίαση και ψωριασική αρθρίτιδα. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η κοινωνική αποστιγματοποίηση της νόσου, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, η προάσπιση των δικαιωμάτων και η προαγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, που τους συνδέει η κοινή νόσος, αποτελούν βασικούς στόχους του Σωματείου «ΚΑΛΥΨΩ». Τηλέφωνο Ψυχολογικής Υποστήριξης: 210 721 2002

Τα στοιχεία επικοινωνίας  του Σωματείου είναι: Χίου 29, 104 37 Αθήνα, www.kalipso.gr ,  e-mail: info@kalipso.gr

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *