Βράβευση του ΓΝ Παίδων Πεντέλης στον διαγωνισμό Mobile Excellence Awards 2018

0

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης συμμετέχοντας στον διαγωνισμό Mobile Excellence Awards 2018, τιμήθηκε στην κατηγορία Health με το Bronze βραβείο.

Η συγκεκριμένη διάκριση του Νοσοκομείου αφορά την καινοτόμα ψηφιακή υπηρεσία  e-Προτεραιότητα, η οποία  αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, υποστηρίζοντας την έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου προτεραιότητας ασθενών μέσω WEB.

Η υπηρεσία αυτή έχει θετικό αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο, αφού θα εξυπηρετήσει δωρεάν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής τους από την πολύωρη επίσκεψη στο Νοσοκομείο, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται, καθώς και στο επίπεδο υγείας του παιδικού πληθυσμού.

Η πρωτοβουλία της Διοίκησης του  Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και του Τμήματος Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών για την υλοποίηση, ανάπτυξη και εγκατάσταση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας και διαχείρισης ασθενών, αξιοποίησε τεχνολογικά πρωτότυπες και καινοτόμες υπηρεσίες.

H υπηρεσία προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου www.paidon-pentelis.gr και ο γονέας έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω WEB, από το κινητό του τηλέφωνο ή από τον υπολογιστή του για τους χρόνους αναμονής του Νοσοκομείου, τον αριθμό που εξυπηρετείται εκείνη τη στιγμή και αν επιθυμεί μπορεί να εκδώσει ηλεκτρονικό αριθμό προτεραιότητας απομακρυσμένα από το σπίτι του, μέσω της Δικτυακής πλατφόρμας, με ταυτόχρονη συνεχή ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εναπομείναντα χρόνο εξυπηρέτησής του.

Η πρωτότυπη και καινοτόμα υπηρεσία e-προτεραιότητα , που εγκαταστάθηκε με την χορηγική συνδρομή του Σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», αποσκοπεί στη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας, αφού μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος αναμονής στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, η επίσκεψη στο Νοσοκομείο γίνεται πιο άνετη, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των άρρωστων παιδιών, ειδικά τις ημέρες που λόγω των ιώσεων παρουσιάζεται αυξημένη προσέλευση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Το σύστημα παράλληλα επιτρέπει τη σωστή διαχείριση των προσερχόμενων ασθενών σε όλα τα ιατρεία, τακτικά και έκτακτα, μέσω της online εποπτείας του συστήματος, δίνοντας στην υπηρεσία real time στατιστικά στοιχεία για τους χρόνους αναμονής, τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες υγείας και αναβαθμίζοντας ουσιωδώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, εστιάζοντας σταθερά στην ενδυνάμωση και την βελτίωση  της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλο το προσωπικό που συνέβαλε στη συγκεκριμένη διάκριση.