ΥΓΕΙΑ: Νέα μέθοδος επιβεβαίωσης της ακτινοθεραπείας 
με ακριβές ομοίωμα του ασθενούς

0

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Νέα μέθοδος που επιβεβαιώνει την ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου και της κεφαλής-τραχήλου εφαρμόζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματική εφαρμογή της θεραπείας στον ασθενή. Η νέα μέθοδος επιβεβαίωσης εφαρμόζεται πριν τη θεραπεία του ασθενούς με τη χρήση της τεχνολογίας Personalized PseudoPatient™ της RTsafe.

Συγκεκριμένα, κατασκευάζεται ένα ακριβές και μοναδικό ομοίωμα του ασθενούς, από υλικό που αλληλοεπιδρά με παρόμοιο τρόπο με την ακτινοβολία, όπως και ο ανθρώπινος ιστός, χρησιμοποιώντας εικόνες αξονικής τομογραφίας και υψηλής ακρίβειας ιατρική τεχνολογία 3D εκτύπωσης. Το εξατομικευμένο ομοίωμα προσομοιάζει απόλυτα στην ανατομία του ασθενούς και διαθέτει κατάλληλες οπές για την μέτρηση της χορηγούμενης δόσης στον όγκο-στόχο και τα ευαίσθητα όργανα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η πλήρης προσομοίωση και επαλήθευση της θεραπείας πριν την πραγματική χορήγησή της στον ασθενή, διασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια της ακτινοβόλησης. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους ασθενείς, δεδομένου ότι αρκετοί όγκοι εγκεφάλου, βρίσκονται σε απόσταση ελάχιστων χιλιοστών από τους γύρω υγιείς ιστούς, π.χ. οπτικό νεύρο.

Το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ συμπεριλαμβάνεται, έτσι, στον κατάλογο των Νοσοκομείων διεθνώς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία RTsafe ανάμεσα σε Νοσοκομεία όπως το UCLA και MD Anderson UTΗealth στις ΗΠΑ και το Royal Marsden και το University of Freiburg στην Ευρώπη.

Σχολιάζοντας τη χρήση της νέας τεχνολογίας o Διευθυντής του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ κ. Κωνσταντίνος Δαρδούφας δήλωσε «Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί εφαρμόζοντας τη νέα αυτή τεχνολογία προκειμένου να διασφαλίσει με μέγιστη ακρίβεια, την ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία του επιστημονικού δυναμικού, η σύγχρονη τεχνολογία και τεχνικές ακτινοθεραπείας καθώς η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, εξασφαλίζουν όχι μόνο την επιτυχία της θεραπείας αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών».

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ είναι Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς στην Ακτινοθεραπεία και Κέντρο Αριστείας στην Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία και Ακτινοχειρουργική.

Αποτελεί το πιο σύγχρονο και καλύτερα εξοπλισμένο Kέντρο στην Ελλάδα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας (VERSA HDΤΜ, Synergy AgilityΤΜ, AxesseΤΜ με ρομποτικό κρεβάτι θεραπείας Hexapod και γknife Perfexion) και ένα από τα καλύτερα Kέντρα στην Ευρώπη. Παράλληλα, έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία στις πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMATIGRT, Στερεοταξία και Ακτινοχειρουργική)τις οποίες πρώτο εφάρμοσε στην Ελλάδα, με σκοπό τη βέλτιστη παροχή ακτινοθεραπείας στον ασθενή. Επιπλέον, το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την ακτινοθεραπεία παίδων.