Υποτροφίες εκπαίδευσης με αντικείμενο το Σ.Δ.

0
Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία – Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ – ΠΕΕ) προκηρύσσει τη χρηματοδότηση δύο (2) υποτροφιών εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το 2019 με αντικείμενο το Σακχαρώδη Διαβήτη.

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα επιχορηγηθούν έως *15.000€ ο καθένας.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην ΕΕΕ-ΠΕΕ έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Κριτήρια υποβολής και όροι συμμετοχής

α) Για Ειδικευόμενους: Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 6 μηνών, θα αφορά Ευρώπη και Αμερική και θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ειδικευομένων συναδέλφων και θα αφορά μέχρι δύο (2) ειδικευόμενους.

β) Για Ειδικευμένους: Ο υπότροφος πρέπει να είναι μέλος (τακτικό ή πάρεδρο) της ΕΕΕ-ΠΕΕ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ενός ή δύο ετών για Κλινική/Βασική/Μεταφραστική έρευνα. Σκοπός της υποτροφίας είναι η ολοκλήρωση συγκεκριμένης κλινική ή εργαστηριακής μελέτης με την ταυτόχρονη υποχρέωση του κέντρου αναφοράς στην έκθεση του υποτρόφου στο σύνολο της κλινικής δραστηριότητας του εξειδικευμένου αντικειμένου. Ως μέντορας του εκπαιδευόμενου θα είναι μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ ο οποίος θα συντονίζει τη συνεργασία με το κέντρο του εξωτερικού. Απαιτείται συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου μεταξύ του μέντορα και του κέντρου αναφοράς. Απαιτείται γράμμα αποδοχής του υποτρόφου από το κέντρο αναφοράς καθώς και έγγραφη στοιχειοθετημένη και προγραμματισμένη αναφορά της μελέτης και τις εργασίες-δημοσιεύσεις της κλινικής που θα ακολουθεί ο εκπαιδευόμενος.

Κριτήρια επιλογής αποτελούν:

α) το βιογραφικό και το επιστημονικό έργο του υποψηφίου

β) το επιστημονικό έργο του μέντορα

*Θα χορηγούνται δύο υποτροφίες το έτος, έως 15.000€ ανά άτομο/έτος, μία για κάθε ειδικό γνωστικό αντικείμενο της Ενδοκρινολογίας. Για Ειδικευόμενους θα είναι το ποσό των 5.000€ ανά άτομο. Σε περίπτωση που πρόκειται για ειδικευμένο Ενδοκρινολόγο που εργάζεται στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο θα χορηγείται ετήσια επιδότηση 7.500€. Αν όμως πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών, τότε θα χορηγείται το συνολικό πόσο των 15.000€/έτος.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή και ενός μέλους από το τμήμα (section) της ΕΕΕ-ΠΕΕ η οποία ασχολείται με το εξειδικευμένο αντικείμενο και θα επικυρώνεται από το ΔΣ. Επί διαφωνίας, θα συγκαλείται κοινή συνεδρίαση ΔΣ και Εκπαιδευτικής επιτροπής. Για τις Υποτροφίες Ειδικευόμενων θα συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος των Ειδικευομένων.  Οι κρίσεις θα αναρτώνται στον ιστοτόπο της ΕΕΕ-ΠΕΕ και οι αποφάσεις θα είναι αιτιολογημένες. Η πορεία των Υποτρόφων θα ελέγχεται 6 μηνιαίως στο ΔΣ. Η δέσμευση όσων πάρουν την υποτροφία θα είναι:

α) Δύο φορές τον χρόνο να παρουσιάζουν την πορεία-εξέλιξη τους στα ανάλογα εκπαιδευτικά κέντρα.

β) Μια φορά μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης τους να δώσουν διάλεξη στα πλαίσια του Πανελληνίου συνεδρίου μαζί με τον supervisor της κλινικής που παρακολουθούν πάνω στα θέματα που η εν λόγω κλινική θεωρείται διεθνώς αναγνωρισμένη με προεδρεύοντα τον Έλληνα μέντορα.

γ) Εντός 1 έτους από την ολοκλήρωση της υποτροφίας απαιτείται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΕ-ΠΕΕ και η υποβολή προς κρίση και δημοσίευση έστω μέρους των στο περιοδικό της ΕΕΕ-ΠΕΕ (Hormones).