Οικογενειακοί γιατροί: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας από τον ΕΟΠΥΥ

Οικογενειακοί γιατροί: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας από τον ΕΟΠΥΥ

Στον πίνακα που αναρτήθηκε τώρα από τον ΕΟΠΥΥ, όπου υπάρχουν οι κωδικοί που αντιστοιχούν στο κάθε γιατρό ξεχωριστά, φαίνεται ότι μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Read more