Οικογενειακοί γιατροί: Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας από τον ΕΟΠΥΥ

0

Στον πίνακα που αναρτήθηκε τώρα από τον ΕΟΠΥΥ, όπου υπάρχουν οι κωδικοί που αντιστοιχούν στο κάθε γιατρό ξεχωριστά, φαίνεται ότι μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Στην ιστοσελίδα του Οργανισμού του ανήρτησε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ τον προσωρινό πίνακα με τα αποτελέσματα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, αναφορικά με τους οικογενειακούς γιατρούς.

Να θυμίσουμε, ότι η πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ είχε εκδοθεί στις 31 Ιανουαρίου 2018 και αφορούσε στη σύναψη συμβάσεων με 2.829 ιδιώτες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους που θα καλύψουν τον πληθυσμό στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ).

Στον πίνακα όμως που αναρτήθηκε τώρα από τον ΕΟΠΥΥ, όπου υπάρχουν οι κωδικοί που αντιστοιχούν στο κάθε γιατρό ξεχωριστά, φαίνεται ότι μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Μειωμένο ενδιαφέρον

Εκτιμάται, ότι το μειωμένο ενδιαφέρον το γιατρών αφορά κυρίως στις χαμηλές αποδοχές που ανέρχονται στα 1.600 ευρώ έως 2.000 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των πολιτών που θα εγγραφούν σε κάθε γιατρό. Από αυτά τα ποσά, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, το 30% θα αποδοθεί στον ΕΦΚΑ, 30% στην εφορία και θα καταλογιστεί προκαταβολή φόρου 100% για το επόμενο έτος. Ουσιαστικά απομένει ένα 10-20% προκειμένου ο γιατρός να μπορέσει να πληρώσει τα λειτουργικά του έξοδα και τις υποχρεώσεις του.

Οι γιατροί που θέλουν να ασκήσουν ένσταση επί του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων μπορούν να το κάνουν στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επόμενη της ανάρτησης του προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων.

Να σημειώσουμε, ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, ή υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία στον ΕΟΠΥΥ, αποκλειστικά μέχρι και τις 21/5/2018.