ΕΟΠΥΥ: Τι ισχύει για τις γνωματεύσεις για αποζημίωση ειδικής αγωγής στο σύνδρομο Asperger

0

Η ειδική αγωγή σε ασθενείς με σύνδρομο Asperger εγκρίνεται από τον ΕΟΠΥΥ με βάση τη φύση και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.

Σε περίπτωση που οι ιατρικές γνωματεύσεις δεν περιγράφουν αναλυτικά τα ελλείμματα των πασχόντων, θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικές.

Αυτό προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του αντιπροέδρου του Οργανισμού Παναγιώτη Γεωργακόπουλου.

Επικαλούμενος γνωμοδότηση ομάδας ελεγκτών ιατρών του ΕΟΠΥΥ σχετικά με το σύνδρομο, η οποία έχει γίνει αποδεκτή και από την Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδας, ο κ. Γεωργακόπουλος σημειώνει τα εξής:

«Το σύνδρομο Asperger αποτελεί Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (διαταραχή αυτιστικού φάσματος).

Μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, σύμφωνα με τις οποίες εγκρίνονται θεραπείες σε σοβαρά αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός.

Επομένως, η φύση και η βαρύτητα των συμπτωμάτων αποτελούν προϋπόθεση για την απόδοση της δαπάνης στους δικαιούχους, τα οποία θα πρέπει να προκαλούν σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας του ατόμου, σε διάφορους τομείς της καθημερινής του ζωής (σχολείο, σπίτι, διαπροσωπικές σχέσεις).

Με αυτό το δεδομένο, θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στις γνωματεύσεις τα εξής ελλείμματα:

Στη νοητική λειτουργία, στη γλωσσική ικανότητα, στις κινητικές δεξιότητες, στις διαταραχές στη συμπεριφορά και στην κοινωνική επικοινωνία.

Θα πρέπει, επίσης, να περιγράφεται η αλληλεπίδραση, καθώς και η επίπτωση στη λειτουργικότητα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής των ατόμων, για τα οποία διαγνώστηκε ότι ανήκουν στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής, προκειμένου οι ελεγκτές ιατροί να δύνανται να αξιολογήσουν την σοβαρότητα του περιστατικού».

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, μπορεί να συνεχιστεί η απόδοση δαπανών για υποβληθείσες γνωματεύσεις, εφόσον προσκομιστούν συμπληρωματικές, σύμφωνα με τα παραπάνω.