ΠΜΣ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων Μεταπτυχιακό «Θρόμβωση & Αντιθροπβωτική Αγωγή»

ΠΜΣ: Έναρξη υποβολής αιτήσεων Μεταπτυχιακό «Θρόμβωση & Αντιθροπβωτική Αγωγή»

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου...

Read more