Επεμβατική & Διαγνωστική Υστεροσκόπηση: Τι είναι και ποιες οι διαφορές τους

Επεμβατική & Διαγνωστική Υστεροσκόπηση: Τι είναι και ποιες οι διαφορές τους

Τι είναι η υστεροσκόπηση   Η υστεροσκόπηση είναι μια επέμβαση η οποία εφαρμόζεται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας ή έχουν ιστορικό αποβολών. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε πως η υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται τόσο για την διάγνωση, όσο και για την αντιμετώπιση των παθήσεων του ενδομήτριου. Η υστεροσκόπηση δίνει στον γιατρό...

Read more