ΥΓΕΙΑ: Πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών για μια ακόμη τριετία

ΥΓΕΙΑ: Πιστοποίηση όλων των υπηρεσιών για μια ακόμη τριετία

Το ΥΓΕΙΑ, μέλος του Ομίλου Hellenic Healthcare Group, του μεγαλύτερου ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ανανέωσε για μια ακόμη τριετία τις πιστοποιήσεις που διαθέτει για τη διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της εργασιακής υγείας και ασφάλειας, από τον φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas. Συγκεκριμένα, η ανανέωση των πιστοποιήσεων αφορά τα διεθνή πρότυπα EN ISO...

Περισσότερα