2ο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ: Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας

0

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας στο 2ο Συνέδριο της ΕΛΛΟΚ:

“Αγαπητές /οι φίλες/ φίλοι , αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Υπουργού Υγείας  , θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.

Δεν αποτελεί βέβαια πρωτοτυπία να ειπωθεί ότι ο καρκίνος, ως μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου,  αποτελεί μείζον πρόβλημα για την χώρα μας όπως και παγκόσμια,  μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για  τα συστήματα υγείας.

Προκλήσεις που εκφράζονται  με ένα ευρύτατο φάσμα,  που ξεκινά από τα προβλήματα διαχείρισης της καθημερινότητας των ασθενών , περνά από την προσβασιμότητα στις καινοτόμες θεραπείες και φτάνει μέχρι την συγκρότηση μιας εθνικής στρατηγικής για τον καρκίνο .

Η προσπάθειά μας να απαντήσουμε στις προκλήσεις αυτές, μορφοποιείται μέσα από μια σειρά συνεκτικών θεσμικών ρυθμίσεων και δράσεων.

Η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  στο Υπουργείο και των Γραφείων Προάσπισης των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στα νοσοκομεία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο παρέμβασης στα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Δέσμευσή μας είναι ότι τις αμέσως επόμενες μέρες , με την παρουσία της Ομοσπονδίας σας, η Επιτροπή του Υπουργείου θα συνεδριάσει για να υλοποιήσει στοχευμένες παρεμβάσεις – καθώς η συλλογή των στοιχείων έχει ήδη ολοκληρωθεί-  για τα προβλήματα που αφορούν στην ικανότητα και την επάρκεια των δημόσιων νοσοκομείων να καλύπτουν έγκαιρα  τις ανάγκες σε  ακτινοθεραπείες , σε   φαρμακευτική αγωγή και ολοκληρωμένη φροντίδα.

Η αποκατάσταση των θεσμικών ελλειμμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση των νέων φαρμάκων και στην διαπραγμάτευση των τιμών, θα οδηγήσει στην διαμόρφωση ενός νέου τοπίου και θα αποκαταστήσει μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην αναγκαιότητα αποζημίωσης των φαρμάκων με αποδεδειγμένο κλινικό όφελος και στην καθολικότητα πρόσβασης στην καινοτομία. Η συμμετοχή συλλογικοτήτων ασθενών στην διαδικασία αξιολόγησης νέων φαρμάκων ήδη έχει νομοθετηθεί.

Παράλληλα, με την νομοθέτηση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος προεγκρίσεων, οι διαδικασίες έγκρισης της αποζημίωσης φαρμάκων  που είναι απαραίτητο να χορηγηθούν  ακόμα κι αν δεν έχουν ενταχθεί στην λίστα των αποζημιούμενων (πρώιμης πρόσβασης, έκτακτες εισαγωγές, εκτός ενδείξεων κλπ) , θα εξαλειφθούν τα φαινόμενα καθυστερήσεων στην χορήγησή τους – κι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ογκολογικούς ασθενείς.

Τα  διαγνωστικά / θεραπευτικά πρωτόκολλα  για τους καρκίνους του μαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, του προστάτη και τις αιματολογικές κακοήθειες, έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δρομολογείται η ενσωμάτωσή τους στην διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Αμέσως μετά ακολουθεί η σοβαρή προσπάθεια για την κατάρτιση των αντίστοιχων μητρώων (registries)  , προσπάθεια που απαιτεί την συμμετοχή των επιστημόνων και της ακαδημαϊκής κοινότητας ειδικότερα , αλλά και την ενεργό συμβολή των συλλογικοτήτων των ασθενών . Τα  μητρώα θα αποτελέσουν και μιας ιδιαίτερης αξίας εργαλείο στην λειτουργία του οργανισμού ΗΤΑ,  οργανισμού που πρόκειται να υποκαταστήσει την Επιτροπή που μόλις δημιουργήθηκε.

Τα παραπάνω θεσμικά εργαλεία θα ολοκληρώσουν την συμβολή τους , μέσα από την διαλειτουργικότητά τους με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.

Τέλος , για την Εθνική Στρατηγική για τον καρκίνο : μέσα από τις διεργασίες που γίνονται αυτή την στιγμή στο Υπουργείο – διεργασίες στις οποίες η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας και της Ομοσπονδίας σας είναι καθοριστική- θα είμαστε έτοιμοι στο αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε στην συγκρότηση του φορέα εκείνου που , αξιοποιώντας  κάθε πρόταση που ήδη έχει κατατεθεί και  την αντίστοιχη εμπειρία άλλων χωρών , θα συγκροτήσει  το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον καρκίνο και για κάθε πτυχή του – από την πρόληψη μέχρι την βασική έρευνα.”