Συνάντηση του ΙΣΑ με την ειδική γραμματέα για τα ΕΣΠΑ των ιατρών

0

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ  κ. Ευγενία Φωτονιάτα για τα προγράμματα ΕΣΠΑ και την ενίσχυση των ιατρείων και πολυιατρείων. Στη συνάντηση τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  κ. Γεώργιο Πατούλη εκπροσώπησε ο ταμίας του ΙΣΑ κ. Φώτιος Πατσουράκος και παρευρέθηκε επίσης η νομική σύμβουλος του Ι.Σ.Α. κ. Αικατερίνη Φραγκάκη.

Στη συνάντηση συζητήθηκε εκ νέου η  ανάγκη σχεδιασμού  για την προκήρυξη στοχευμένων  προσκλήσεων στο πλαίσιο υλοποίησης ΕΣΠΑ, που θα απευθύνονται αποκλειστικά στον Τομέα Υγείαςκαι ειδικότερα στους φορείς και ιατρούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΠΦΥ.

Η Ειδική Γραμματέας κ. Ευγενία Φωτονιάτα ενημέρωσε ότι  τρέχει ο τρίτος κύκλος ενίσχυσης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά σε ανέργους και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χαμηλού τζίρου. Επίσης αυξήθηκε το ποσοστό των ιατρών που θα ενταχθούν στον Νομό Αττικής στο πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ που αφορά «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», καθώς η βάση θα είναι κατώτερη του 60 και επίκειται η ενημέρωση των νέων δικαιούχων και η υλοποίηση του προγράμματος εντός του μηνός Μαρτίου, όπως είχε προταθεί από τον Ι.Σ.Α. στην προηγούμενη συνάντηση, ώστε να ενταχθούν και άλλοι ιατροί των Αθηνών. Επίσης θα προωθηθεί πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για την υγεία, ενώ παράλληλα τρέχει πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με το οποίο θα δοθεί 50% επιδότηση για λογισμικά συστήματα υπολογιστών. Επιπλέον εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα για τις μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία αφορά σε παραγωγικό εξοπλισμό  και πρόσληψη προσωπικού, ενώ στο επόμενο εξάμηνο θα ακολουθήσει πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών  και ατομικών επιχειρήσεων-ελευθεροεπαγγελματιών.

Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ δήλωσε: «Οι σημαντικότερες ανάγκες εντοπίζονται στον τομέα του εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών υποδομών των φορέων ΠΦΥ. Με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της ΠΦΥ μεγάλο μέρος της  φροντίδας  που παρέχεται στα νοσοκομεία και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, θα μεταφερθεί στο μέλλον στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας  φροντίδας, σε  εξειδικευμένους ιατρούς, πολυιατρεία. Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να υποστηριχθούν οι φορείς ΠΦΥ με σύγχρονο εξοπλισμό για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.» Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις η τεχνολογική ανεπάρκεια και ο φόρτος των μονάδων ΠΦΥ ωθεί τον πληθυσμό στην δευτεροβάθμια φροντίδα (νοσοκομεία, κλινικές) με αντίστοιχες επιπτώσεις αναφορικά με το κόστος της παροχής της υγείας και την υπερφόρτωση  των υποδομών.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει κάθε δυνατή ενέργεια προκειμένου  να ενισχυθούν όλοι οι ιατροί που έχουν οικονομική αδυναμία.