Astellas: Έγκριση στην Ευρώπη για χορήγηση της ενζαλουταμίδης στον καρκίνο του προστάτη

0

Η Astellas λαμβάνει Έγκριση στην Ευρώπη για χορήγηση της ενζαλουταμίδης σε ενήλικες άνδρες με υψηλού κινδύνου, μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό, καρκίνο του προστάτη

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη PROSPER καταδεικνύουν διάμεση επιβίωση χωρίς μετάσταση (MFS) 36,6 μηνών για τους ασθενείς που λάμβαναν ενζαλουταμίδη μαζί με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) έναντι 14,7 μηνών για αυτούς που λάμβαναν εικονικό φάρμακο μαζί με ADT1

Η Astellas Pharma Inc. (TSE: 4503, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Kenji Yasukawa, Ph.D., “Astellas”) ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε μία νέα ένδειξη για την ενζαλουταμίδη για τη θεραπεία ενήλικων ανδρών με υψηλού κινδύνου, μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC),2 καθιστώντας το μία από τις πρώτες θεραπείες που λαμβάνουν έγκριση για αυτό το κρίσιμο στάδιο της νόσου, το οποίο μέχρι τώρα αποτελούσε σημαντική ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη. Η ενζαλουταμίδη εγκρίθηκε για πρώτη φορά από την EC τον Ιούνιο του 2013 και ενδείκνυται ήδη για τη θεραπεία ενήλικων ανδρών με μεταστατικό CRPC, οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί μετά από αποτυχία της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων (ADT), στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά, ή των οποίων η νόσος έχει εξελιχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με δοσεταξέλη.2

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της κύριας, φάσης 3, μελέτης PROSPER που αξιολόγησε την ενζαλουταμίδη μαζί με ADT έναντι εικονικού φαρμάκου μαζί με ADT σε ασθενείς με nmCRPC και ταχέως αυξανόμενα επίπεδα του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), δηλαδή με χρόνο διπλασιασμού του PSA 10 μήνες ή λιγότερο και επίπεδο PSA ≥ 2ng/ml.1,2

«Η νέα αυτή έγκριση αποτελεί σημαντική πρόοδο για τους άνδρες με CRPC, για τους οι οποίους η ενζαλουταμίδη αποτελεί τώρα πλέον θεραπευτική επιλογή ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι ανιχνεύσιμη μεταστατική νόσο», δήλωσε ο Bernhardt G. Zeiher, M.D., Γενικός Ιατρικός Διευθυντής της Astellas. «Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να συνεργαστούμε με τις υγειονομικές αρχές σε όλη την Ευρώπη για να διασφαλίσουμε ότι  η ενζαλουταμίδη θα καταστεί διαθέσιμη το συντομότερο δυνατό στους άνδρες με υψηλού κινδύνου nmCRPC».

Η άδεια κυκλοφορίας της EC για την ενζαλουταμίδη ισχύει στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.3

Η PROSPER είναι μία διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κύρια μελέτη φάσης 3 που πραγματοποιήθηκε σε 300 κέντρα σε 32 χώρες, στην οποία έλαβαν μέρος 1.401 ασθενείς με μη μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nmCRPC) και χρόνο διπλασιασμού του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA) 10 μήνες ή λιγότερο. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν με αναλογία 2:1 στο σκέλος της ενζαλουταμίδης μία φορά την ημέρα, μαζί με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT) (n=933) ή στο σκέλος εικονικού φαρμάκου μαζί με ADT (n=468), αντίστοιχα.1

Η μελέτη εκπλήρωσε το κύριο καταληκτικό σημείο της που ήταν η επιβίωση χωρίς μετάσταση (MFS). Η διάμεση MFS ήταν 36,6 μήνες για τους άνδρες που έλαβαν ενζαλουταμίδη μαζί με ADT, συγκριτικά με 14,7 μήνες για εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο μαζί με ADT (n=1401, HR=0,29 [95% CI: 0,24–0,35], p<0,001). Τα αποτελέσματα της μελέτης PROSPER έδειξαν 71% μείωση στον κίνδυνο μετάστασης ή θανάτου στους άνδρες με nmCRPC και ταχέως αυξανόμενα επίπεδα PSA, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο μαζί με ADT (HR=0,29 [95% CI: 0,24 -0,35], p<0,001).1

Τα δευτερεύοντα τελικά σημεία περιλάμβαναν μία στατιστικά σημαντική καθυστέρηση, κατά 22 περίπου μήνες, στο διάμεσο χρόνο έως την πρώτη χρήση νέας αντινεοπλασματικής θεραπείας (39,6 έναντι 17,7 μηνών), HR=0,21 [95% CI: 0,17–0,26], p<0,001 για τους ασθενείς που έλαβαν ενζαλουταμίδη μαζί με ADT συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο μαζί με ADT.1

Τα πιο συχνά ανεπιθύμητα συμβάντα οποιουδήποτε βαθμού που παρουσιάστηκαν σε ποσοστό ≥10% των ασθενών και ήταν υψηλότερα για την ενζαλουταμίδη μαζί με ADT έναντι του εικονικού φαρμάκου μαζί με ADT ήταν: κόπωση (33% έναντι 14%), έξαψη (13% έναντι 8%), υπέρταση (12% έναντι 5%), ναυτία (11% έναντι 9%), πτώση (11% έναντι 4%), ζάλη (10% έναντι 4%) και μειωμένη όρεξη (10% έναντι 4%).

Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύθηκαν στην έκδοση του Ιουνίου του 2018 του New England Journal of Medicine.1

Σχετικά με τον καρκίνο του προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες στην ΕΕ. Το τρέχον έτος αναμένονται 375.842 νέες περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη στην ΕΕ, που εκτιμάται ότι αποτελούν το 23,2% όλων των περιπτώσεων καρκίνου στους άνδρες για το 2018.4 Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι, μέσα σε πέντε χρόνια από τη διάγνωση, το 10-20% των ανδρών με καρκίνο του προστάτη αναπτύσσουν CRPC.5

Ο CRPC αναφέρεται στο υποσύνολο των ανδρών των οποίων ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζει εξέλιξη παρά τα επίπεδα ευνουχισμού της τεστοστερόνης (δηλ., χαμηλότερα από 50 ng/dL).6 Ο nmCRPC σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κλινικά ανιχνεύσιμα στοιχεία διασποράς του καρκίνου σε άλλα μέρη του σώματος (μεταστάσεις) και ότι υπάρχουν αυξανόμενα επίπεδα PSA.6 Οι άνδρες με υψηλού κινδύνου nmCRPC έχουν ταχέως αυξανόμενο επίπεδο PSA, που ορίζεται ως χρόνος διπλασιασμού του PSA 10 μήνες ή λιγότερο και επίπεδο PSA ≥ 2ng/ml.2 Η διάμεση οστική MFS στους άνδρες με nmCRPC κυμαίνεται από 25 έως 30 μήνες.1,7,8

Σχετικά με την Ενζαλουταμίδη

Η ενζαλουταμίδη είναι ένας χορηγούμενος από στόματος μία φορά την ημέρα αναστολέας της σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων των ανδρογόνων. Η ενζαλουταμίδη στοχεύει απευθείας τους υποδοχείς των ανδρογόνων (AR) και ασκεί τη δράση του σε τρία στάδια του μονοπατιού σηματοδότησης μέσω των AR:2

 • Αναστέλλει τη σύνδεση των ανδρογόνων: Η σύνδεση των ανδρογόνων επάγει μία μορφολογική μεταβολή, η οποία πυροδοτεί την ενεργοποίηση του υποδοχέα2
 • Αποτρέπει την πυρηνική μετατόπιση: Η μετατόπιση των AR στον πυρήνα αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο στη γονιδιακή ρύθμιση μέσω των AR2
 • Αναστέλλει τη σύνδεση με το DNA: Η σύνδεση των AR με το DNA είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης2

Η ενζαλουταμίδη είναι εγκεκριμένη αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία για τον ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη9 και τον Ιούλιο του 2018 ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών (FDA) επέκτεινε την εγκεκριμένη ένδειξη για την ενζαλουταμίδη ώστε να συμπεριλαμβάνει τους άνδρες με nmCRPC.10

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της ενζαλουταμίδης

Για σημαντικές Πληροφορίες σχετικά με την Ασφάλεια της ενζαλουταμίδης, ανατρέξτε στην πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στον ιστότοπο: https://www.medicines.org.uk/emc/product/3203

Σχετικά με την Astellas

Η Astellas Pharma Inc., με έδρα στο Τόκιο της Ιαπωνίας, είναι μία εταιρία αφοσιωμένη στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο, παρέχοντας καινοτόμα και αξιόπιστα φαρμακευτικά προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.astellas.com/en.

Σχετικά με την Astellas Pharma Europe Ltd.

Η Astellas Pharma Europe Ltd. δραστηριοποιείται σε 40 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και αποτελεί την περιφερειακή επιχείρηση της Astellas Pharma Inc. που εδρεύει στο Τόκυο. Η Astellas είναι μία φαρμακευτική εταιρεία που έχει δεσμευτεί για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μέσω της διάθεσης καινοτόμων και αξιόπιστων φαρμακευτικών προϊόντων. Ο οργανισμός είναι επικεντρωμένος σε δραστηριότητες Ε&Α και μάρκετινγκ πολύ υψηλού επιπέδου προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται στην παγκόσμια αγορά φαρμακευτικών προϊόντων.

Σχετικά με τη Συνεργασία Pfizer/Astellas

Τον Οκτώβριο του 2009, η Medivation, Inc., η οποία αποτελεί πλέον μέρος της Pfizer (NYSE:PFE), και η Astellas (TSE: 4503) συνήψαν μία παγκόσμια συμφωνία για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορική κυκλοφορία του enzalutamide. Οι εταιρείες διαθέτουν εμπορικά από κοινού το enzalutamide στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Astellas έχει την ευθύνη για την παρασκευή και όλες τις πρόσθετες αιτήσεις σε ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως, καθώς και για την εμπορική κυκλοφορία της ενζαλουταμίδης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Δηλώσεις της Astellas σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις

Στο παρόν δελτίο τύπου πραγματοποιούνται δηλώσεις αναφορικά με υφιστάμενα σχέδια, εκτιμήσεις, στρατηγικές, και πεποιθήσεις, όπως και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα, αλλά δηλώσεις που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα, σχετικά με την μελλοντική απόδοση της Astellas. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες υποθέσεις και πεποιθήσεις της διοίκησης αναφορικά με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτήν και περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Διάφοροι παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική διαφορά μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και αυτών που περιέχονται στις δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά γεγονότα. Σε αυτούς τους παράγοντες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά: (i) αλλαγές στις γενικές οικονομικές συνθήκες, καθώς και στους νόμους και τους κανονισμούς, που σχετίζονται με τις φαρμακευτικές αγορές, (ii) διακυμάνσεις στις νομισματικές ισοτιμίες, (iii) καθυστερήσεις στις κυκλοφορίες νέων προϊόντων, (iv) η αδυναμία της Astellas να κυκλοφορήσει στην αγορά υφιστάμενα και νέα προϊόντα με αποτελεσματικό τρόπο, (v) η αδυναμία της Astellas να συνεχίσει την αποτελεσματική έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων που είναι αποδεκτά από τους πελάτες σε υψηλά ανταγωνιστικές αγορές, και (vi) παραβιάσεις των πνευματικών δικαιωμάτων της Astellas από τρίτα μέρη.

Οι πληροφορίες για τα φαρμακευτικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φάση της ανάπτυξης) που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου δεν αποσκοπούν στη διαφημιστική προβολή ή στην παροχή ιατρικής συμβουλής.

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές

 1. Hussain M, et al. Enzalutamide in men with nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. N Engl J Med.

2018;378:2465–74.

 1. European Medicines Agency. Summary of Product Characteristics: Xtandi 40 mg soft capsules. Available at:

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2018/20181023142671/anx_142671_en.pdf. Last accessed October

2018.

 1. European Medicines Agency. Authorisation of medicines. Available at: https://www.ema.europa.eu/about-us/what-wedo/

authorisation-medicines. Last accessed October 2018.

 1. European Union: Eurostat: Available online at: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$1-AE28$2-All$4-1$3-All$6-0,14$5-

2008,2008$7-7$0-0$CEstByCancer$X0_8-3$CEstRelativeCanc$X1_8-3$X1_9-AE28. Last accessed October 2018.

 1. Kirby M, et al. Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. Int J Clin Pract.

2011;65:1180–92.

 1. Luo J, et al. Treatment of nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Oncology. 2016;30:336–44.
 2. Smith MR, et al. Natural history of rising serum prostate-specific antigen in men with castrate nonmetastatic prostate cancer.

J Clin Oncol. 2005;23:2918–25.

 1. Smith MR, et al. Disease and host characteristics as predictors of time to first bone metastasis and death in men with

progressive castration-resistant nonmetastatic prostate cancer. Cancer. 2011;117:2077–85.

 1. Japan pharmaceutical and medical device agency. List of approved products 2013. Available at:

https://www.pmda.go.jp/files/000153463.pdf. Last accessed October 2018.

 1. US Food and Drug Administration. XTANDI [Prescribing Information]. Available at:

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/203415s014lbl.pdf. Last accessed October 2018