Ε.Σ.Α.μεΑ.: Να μην είναι τα άτομα με αναπηρία τα πρώτα θύματα και τα τελευταία άτομα που θα διασώζονται

0

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ολομέλειας της ΕΟΚΕ και της παρουσίας σε αυτή του Επιτρόπου της ΕΕ για την Ανθρωπιστική βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη, ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF και αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 της ΕΟΚΕ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, μίλησε για τους πρόσφυγες με αναπηρία και για το τι σημαίνει η διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών για τα άτομα με αναπηρία, σήμερα 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Απευθυνόμενος στον κ. Στυλιανίδη, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι η πολιτική προστασία πρέπει να είναι “για όλους”, ότι το άρθρο 11 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που αναφέρεται στην προστασία των ατόμων με αναπηρία από τις φυσικές καταστροφές πρέπει να εφαρμόζεται από την ΕΕ και από όλα τα κράτη μέλη, και για αυτό το λόγο  πρέπει να είναι ενσωματωμένο τόσο στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς πολιτικής προστασίας, όσο και στους εθνικούς.

Παράλληλα επισήμανε τη θετική στάση του κ. Στυλιανίδη προς τα άτομα με αναπηρία και του ζήτησε να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε οι πρόσφυγες με αναπηρία, τα άτομα με αναπηρία σε καταστάσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών κλπ., δεν θα είναι τα πρώτα θύματα και τα τελευταία άτομα που θα διασώζονται.

Εντωμεταξύ χθες Τετάρτη 17 Οκτωβρίου ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν εισηγητής στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, με την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Ομάδας 3 (Diversity Group) της ΕΟΚΕ, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.

Ο κ. Βαρδακαστάνης μίλησε για τις ολέθριες συνέπειες που θα έχει για την περιφέρεια, για τα μικρά νησιά, για τα άτομα με αναπηρία, μια περικοπή του προϋπολογισμού του παραπάνω Ταμείου.