Έντονη αντίδραση του Γ.Ν. Θήρας στις καταγγελείες ΠΟΕΔΗΝ

0

Νοσοκομείο ΣαντορίνηςTo ΓΝ Θήρας αντιδρά έντονα στις καταγγελείες της ΠΟΕΔΗΝ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το «κονκλάβιο» της ΠΟΕΔΗΝ, αφού αυτογελοιοποιήθηκαν δηλώνοντας συντετριμμένοι για την απώλεια κερδών των πολυεθνικών ασφαλιστικών εταιρειών, που κατά συντριπτική πλειοψηφία αποζημιώνουν τα νοσήλια στο Γ.Ν. Θήρας, των ασθενών που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέδωσε την Παρασκευή νέα «γκαιμπελικού τύπου» ανακοίνωση, στην οποία κατηγορεί τον εντεταλμένο σύμβουλο της ΑΕΜΥ Α.Ε. για το Γ.Ν. Θήρας και το διοικητικό διευθυντή για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.

Εκμεταλλευόμενοι την άγνοια της πλειοψηφίας των πολιτών γύρω από θέματα δημόσιας διοίκησης, οι συμμετέχοντες στην ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, αντέγραψαν τα ποσά αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και ψευδώς υποστηρίζουν ότι τα λεφτά αυτά έχουν ληφθεί από τον εντεταλμένο σύμβουλο και το διοικητικό υποδιευθυντή.Κάθε δημόσια υπηρεσία πριν την πραγματοποίηση τέτοιων δαπανών είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει στη διαύγεια την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, δηλαδή ότι έχει τα χρήματα να καλύψει το ανώτατο ποσό που ορίζει ο νόμος για τη δαπάνη.

Όμως επειδή όπως λέει μια παροιμία «ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται» δημοσιεύουμε τις αποζημιώσεις που δικαιούτο από το νόμο να λάβει για τις εκτός έδρας ημέρες απουσίας του για υπηρεσιακούς λόγους ο εντεταλμένος σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε. για το Γ.Ν. Θήρας και επιπλέον θα δημοσιεύσουμε και ποιο ποσό έλαβε τελικά.

Από την ημέρα συγκρότησης του νέου Δ.Σ. της ΑΕΜΥ Α.Ε. στις 10/01/2018, οι ημέρες απουσίας του ανέρχονται σε 83. Ο νόμος ορίζει για κάθε ημέρα, αποζημίωση ποσού 40 €. Επομένως για 83 ημέρες, ο νόμος ορίζει συνολικό ποσό 3.320 €. Από αυτά λοιπόν ο κος Πανοτόπουλος έχει προσκομίσει αποδείξεις για 20 μόλις ημέρες και έχει αποζημιωθεί με το ποσό των 432,75 €. Δηλαδή έχει αποζημιωθεί με το ποσό των 21,64 € για κάθε μία από τις 20 ημέρες ή με το ποσό των 5,21 € για κάθε μία από τις 83 ημέρες. Αν μπορείτε κύριοι της ΠΟΕΔΗΝ διαψεύστε το αυτό.

Πολλές οι μέρες απουσίας ενδεχομένως να μας πει η ΠΟΕΔΗΝ και να μας προσάψει «καλοπέραση». Γι’ αυτό λοιπόν παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία:

 Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. 2014 (23)

 Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. έως και 16/11/2018 (39)

 Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. Ιούνιος – Αύγουστος 2014 (3)

 Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΑΕΜΥ Α.Ε. Ιούνιος – Αύγουστος 2018 (10)

και να επισημάνουμε ότι υπήρξε συνεδρίαση του Δ.Σ. ακόμα και στις 17 Αυγούστου 2018, ενώ υπάρχουν ηλεκτρονικές υπογραφές του εντεταλμένου συμβούλου του Γ.Ν. Θήρας σε έγγραφα του νοσοκομείου με ημερομηνία 15 Αυγούστου 2018, ημέρα που βρισκόταν στο γραφείο του.

Όσο αφορά, τώρα, στο διαγωνισμό για την πλήρωση των θέσεων εργασίας του Γ.Ν. Θήρας με εργαζόμενους υπό καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (μόνιμες θέσεις) και τους υπαινιγμούς για ρουσφέτια, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

Οι επιτροπές αξιολόγησης, τόσο των ιατρικών, όσο και των λοιπών ειδικοτήτων συγκροτήθηκαν με βάση το άρθρο 20 του Ν. 4505 και το Γενικό Κανονισμό Εργασίας της ΑΕΜΥ Α.Ε. Η μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων στις επιτροπές αξιολόγησης διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Άλλωστε σε ποιο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι γνωρίζουν τα ονόματα των αξιολογητών τους εκ των προτέρων και πόσο διαφανής θα μπορούσε να είναι ένας διαγωνισμός αν συνέβαινε αυτό; Σε κάθε περίπτωση τα ονόματα των συμμετεχόντων στις επιτροπές είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της ΑΕΜΥ Α.Ε. Πέρα των παραπάνω μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων, οι φάκελοι όλων των επιτυχόντων, μαζί με τους φακέλους όλων όσων υποβάλουν ένσταση, θα διαβιβασθούν στο ΑΣΕΠ για έλεγχο νομιμότητας.

Ειδικότερα, όσο αφορά στην επιτροπή αξιολόγησης των ιατρικών ειδικοτήτων, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν τόσο Ιατρός Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όσο και Ιατρός Διευθυντής ΕΣΥ, ώστε να ενισχυθεί κατά το μέγιστο δυνατό η αξιοπιστία της.

Τέλος, αφού ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είναι τόσο ευαίσθητος με την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, ας τοποθετηθεί δημόσια, για να λάβουν γνώση και οι πολίτες για τους οποίους κόπτεται, αν υπάρχουν ή όχι άτομα του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος που εργάζονται στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και αν υπάρχουν, ας ενημερώσει τους πολίτες και για τη διαδικασία με την οποία προσλήφθηκαν. Έτσι για να γνωρίζουν και οι πολίτες ποιος ασκεί κριτική σε ποιον.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας

Γενικό Νοσοκομείο Θήρας