ΕΟΦ: διοργανώνει Ημερίδα Πληροφόρησης για τα βιοομοειδή

0

Ο ΕΟΦ ανακοινώνει την πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Κανονιστικό πλαίσιο Βιοομοειδών στην Ευρώπη» η οποία οργανώνεται από το Τμήμα Αξιολόγησης Βιολογικών Φαρμάκων και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα “Καββαδίας-Καζάζης” / ΕΟΦ (Μεσογείων 284), ώρα 11.00-15.00.

 

Η ενημέρωση απευθύνεται σε επαγγελματίες της υγείας και εκπροσώπους ασθενών και εστιάζει στις βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη των βιοομoειδών, τις απαιτήσεις για την έγκρισή τους στην ΕΕ και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), καθώς και τις πηγές πληροφόρησης για τα βιοομοειδή ως βασικό εργαλείο για τον επαγγελματία της υγείας και τον ασθενή.

Αναλυτικό πρόγραμμα.

Δήλωση συμμετοχής
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων παρακαλείσθε να εκδηλώσετε  ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας με συμπλήρωση και αποστολή του εντύπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση biologicals@eof.gr έως 28 Νοεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης των θέσεων η εκδήλωση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, την ίδια ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερωθείτε με απαντητικό email.

Πληροφορίες/Συντονισμός :    
Τμήμα Αξιολόγησης Βιολογικών

Δισερή Μαρία              : τηλ. 2132040569

Νικολάου Σοφία           : τηλ. 2132040263

Email                           :  biologicals@eof.gr