ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για την έκδοση και εκτέλεση γνωματεύσεων ΕΚΠΥ με Απόφαση ΑΥΣ

0
Ανακοίνωση για τις εκτελέσεις γνωματεύσεων που αφορούν υπέρβαση εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει, για να εκτελεστούν οι γνωματεύσεις αυτές από τους φαρμακοποιούς πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόφαση Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) ώστε να αποζημιωθούν.
Σημειώνεται ότι:
-Ποσοτικό όριο: στις περιπτώσεις που τα υλικά υπόκεινται σε ποσοτικό όριο, ο έλεγχος της επιπλέον ποσότητας ήδη έχει πραγματοποιηθεί κατά την έκδοση της γνωμάτευσης (με αντίστοιχη ένδειξη: «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ»).
-Χρηματικό όριο: στις περιπτώσεις όπου τα υλικά της γνωμάτευσης υπόκεινται σε χρηματικό όριο, θα πρέπει η εκτέλεση της γνωμάτευσης να περιορίζεται στο αντίστοιχο χρηματικό όριο υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης πραγματοποιούνται και οι επόμενες εκτελέσεις της ίδιας γνωμάτευσης μέχρι να καλυφθεί το ποσό της υπέρβασης, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ-Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ».

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση: 

Προς Ιατρούς

Σε περίπτωση, που κατά την έκδοση της γνωμάτευσης διαπιστώνεται, μέσω ελέγχων του συστήματος, υπέρβαση της επιτρεπόμενης ποσότητας, ο ιατρός δύναται να προχωρήσει σε έκδοση γνωμάτευσης με την επιτρεπόμενη ποσότητα και να συνεχίσει με έκδοση δεύτερης γνωμάτευσης,  με  την  επιπλέον  ποσότητα.  Η  δεύτερη  γνωμάτευση,  θα  φέρει  την  ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ» και θα πρέπει να δρομολογηθεί προς έγκριση στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ), ώστε να εκδοθεί σχετική εγκριτική ή  απορριπτική απόφαση, εάν δεν υπάρχει ήδη. Σημειώνεται ότι:

  • Για τα υλικά με κωδ. 01301, 01290, 00589, 00563, 41729, εκδίδεται πάντα γνωμάτευση με ένδειξη ΑΥΣ.
  • Για υλικά χωρίς ποσοτικό όριο, αλλά με χρηματικό όριο, βάσει ΕΚΠΥ, όπως π.χ. Οστομικά υλικά, ΣΕΔ, Επιθέματα κ.α., η γνωμάτευση δεν φέρει την ένδειξη «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ».

Προς Παρόχους Υλικών και Φαρμακεία

Οι εκτελέσεις γνωματεύσεων, που αφορούν υπέρβαση, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από απόφαση Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου (ΑΥΣ) προκειμένου να αποζημιωθούν.

Σημειώνεται ότι:

  • Ποσοτικό Όριο: Στις περιπτώσεις, όπου τα υλικά υπόκεινται σε ποσοτικό όριο, ο έλεγχος της επιπλέον ποσότητας έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την έκδοση της γνωμάτευσης (με αντίστοιχη ένδειξη: «ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΑΥΣ»).
  • Χρηματικό Όριο: Στις περιπτώσεις, όπου τα υλικά της γνωμάτευσης υπόκεινται σε χρηματικό όριο, θα πρέπει η εκτέλεση της γνωμάτευσης να περιορίζεται στο αντίστοιχο χρηματικό όριο των υλικών. Σε περίπτωση υπέρβασης, πραγματοποιούνται και επόμενες εκτελέσεις της ίδιας γνωμάτευσης, μέχρι να καλυφθεί το ποσό της υπέρβασης, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ – Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΣ».