ΕΟΠΥΥ: Παράταση Συμβάσεων Ιατροτεχνολογικών ειδών & Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής

0

Σύμφωνα με την απόφαση υπ΄αριθμ.80/συν.537/5.2.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων των ιατροτεχνολογικών ειδών και Σκευασμάτων ειδικής διατροφής που έχουν συναφθεί με τον Οργανισμό και είναι σε ισχύ,   για ακόμη ένα έτοςαπό την ημερομηνία της λήξης τους, μέχρι την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής των νέων συμβάσεων από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

Ανακοίνωση: 00fb4249-639d-440d-95d7-fa7318a7a2de

Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την απόφαση υπ΄αριθμ.80/συν.537/5.2.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τον Οργανισμό και είναι σε ισχύ, για ακόμη ένα έτος, από την ημερομηνία της λήξης τους, μέχρι την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής των νέων συμβάσεων από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, για την παροχή:
1.«Διαιτητικών τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»,
2.«Ακουστικών βαρηκοΐας, Ορθοπεδικών & Αναπνευστικών Συσκευών/ειδών» και
3.«Υγειονομικού υλικού και Ιατροτεχνολογικών προϊόντων».