Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Καρδιολογικές εξετάσεις σε προνομιακή τιμή Φεβρουάριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Καρδιά

0

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ, με αφορμή τον μήνα Φεβρουάριο (Μήνας ευαισθητοποίησης για την Καρδιά),προσφέρει προληπτικούς καρδιολογικούς ελέγχους σε προνομιακές τιμές. Συγκεκριμένα, τα  Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ, παρέχουν τις παρακάτω προληπτικές εξετάσεις, ανά φύλο και ηλικία:

Άνδρες

30 ετών: ηλεκτροκαρδιογράφημακαι καρδιολογική εκτίμηση με 30€.

40 ετών: ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και καρδιολογική εκτίμηση με 70€.

50 ετών: triplex καρδιάς, δοκιμασία κόπωσης και καρδιολογική εκτίμηση με 90€.

Γυναίκες

18ετών: ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex καρδιάς και  καρδιολογική εκτίμηση με 70€.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί Holter πίεσης, θα παρέχεται στην τιμή των 50€.

Τις εξετάσεις μπορούν να αποκτήσουν όλοι όσοι επισκεφτούν το www.omilos-hygeia.gr μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, δηλώνοντας τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα συμμετοχής.