Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.A. είναι πλέον μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης του ΟΗΕ

0

Η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.) είναι πλέον αναγνωρισμένο μέλος-συνεργάτης της Επιτροπής Δημόσιας Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. είναι η μοναδική ΜΚΟ, σε θέματα υγείας,  εκπρόσωπος της Ελλάδας και μοναδικός οργανισμός – εκπρόσωπος για ρευματικά νοσήματα παγκοσμίως στην επιτροπή Δημόσιας Ενημέρωσης του Ο.Η.Ε.

Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, ειδικά αν λάβουμε υπόψιν ότι το 1/5 των αναπηριών του παγκόσμιου πληθυσμού οφείλεται σε ρευματικά νοσήματα, αλλά και την αυξητική τάση που υπάρχει στους νοσούντες από κάποιο αυτοάνοσο ρευματικό νόσημα. Γίνεται δε εύκολα αντιληπτό πόση σημασία έχει να υφίσταται  ένας ειδικευμένος εκπρόσωπος αυτού του πεδίου σε μια τόσο σημαντική επιτροπή του Ο.Η.Ε. Μόλις πρόσφατα, η Επίτροπος της Ε.Ε. για απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και εργατικό δυναμικό, Marianne Thyssen αναγνώρισε τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που έχουν τα ρευματικά νοσήματα τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως.

Η Επιτροπή Δημόσιας Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη και διάδοση της πληροφορίας για τους σκοπούς που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε. και αυτό περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο: ανθρώπινα δικαιώματα, χάραξη πολιτικών, υγεία κ.τ.λ. Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται με ένα δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε όλον τον κόσμο, οι οποίες πληρούν ένα σύνολο κριτηρίων που εναρμονίζονται με τις αρχές και τις αξίες των Ηνωμένων Εθνών. Τόσο η έγκριση όσο και η παραμονή σε αυτή τη σχέση συνεργασίας και ευθύνης συνεπάγεται ένα σύνολο αυστηρών πλαισίων, μεταξύ των οποίων και η σύμπνοια με τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και διαδικασιών.

Η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη σηματοδοτεί την αναγνώριση των ρευματικών νοσημάτων ως σημαντικό και αναγκαίο πεδίο ενημέρωσης. Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α., έχοντας ήδη 40 χρόνια εμπειρίας, συνεργασιών και πανευρωπαϊκών αναγνωρίσεων, μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη της πληροφόρησης και εκπαίδευσης σε θέματα ρευματικών νοσημάτων, τόσο σε θέματα υγείας, αλλά και εργασίας και δικαιωμάτων. Παράλληλα, καθώς η σχέση είναι αμφίδρομη, αποτελεί έναν κόμβο διάδοσης πληροφοριών για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα που αφορούν την υγεία. Η ομάδα εργασίας που θα συσταθεί για αυτόν τον σκοπό, θα συμπεριλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (γιατρούς, ασθενείς, ερευνητές, ψυχολόγους,ψυχιάτρους,ειδικούς σε θέματα εργασίας κλπ), ώστε να υπάρχει τεκμηριωμένη συνεργασία και πληροφόρηση, αλλά και συγκεκριμένες δομές και δράσεις ώστε να γίνονται πράξη όσα χρειάζονται οι νοσούντες από ρευματικά νοσήματα.