ΙΣΑ: Ζητά διευκρινίσεις για την επέκταση της αναφοράς του ΑΜΚΑ των ιατρών

0

O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γ. Γιαννόπουλο, με την οποία ζητά διευκρινίσεις, αναφορικά με νέα εγκύκλιο που προβλέπει την επέκταση της αναφοράς του ΑΜΚΑ των ιατρών, από την 1η Απριλίου.

Ειδικότερα η σχετική εγκύκλιος που δημοσιεύτηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2018, προβλέπει ότι το «σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ,θα προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος θεραπευτικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, εκτός του αποτελέσματος και της ημερομηνίας παρακλινικού ελέγχου, τον ΑΜΚΑ του διενεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού» .

Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι είναι υπέρμαχος του ελέγχου και της διαφάνειας, ωστόσο οι διαδικασίες θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες και να μη προσκρούουν σε βασικές αρχές, όπως είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων ,με δεδομένο μάλιστα ότι επίκειται η εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής οδηγίας. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι ο γιατρός δεν θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο οικονομικό κόστος και με επιπλέον φόρτο εργασίας στο οποίο δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει.

Ειδικότερα στην επιστολή του ΙΣΑ, προς το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Υγείας Γ. Γιαννόπουλο, αναφέρονται τα εξής:

«Με την παραπάνω εγκύκλιό σας, με την οποία απευθύνεστε στην ΗΔΙΚΑ αλλά και σε φορείς ΠΦΥ, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο νομικό έρεισμα επιχειρείτε να προσωποποιήσετε τον έλεγχο των παρακλινικών εξετάσεων αναφέροντας μάλιστα ότι το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης θα προσαρμοστεί έτσι ώστε ο θεράπων ιατρός, κατά τη διαδικασία καθορισμού βήματος θεραπευτικού πρωτοκόλλου, να καταχωρεί, εκτός του αποτελέσματος και της ημερομηνίας παρακλινικού ελέγχου, τον ΑΜΚΑ του διενεργήσαντος τον έλεγχο ιατρού.

Ενόψει των παραπάνω παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το νομικό έρεισμα των ως άνω ενεργειών και αποφάσεων σας καθώς και τα μέτρα που συναφώς, αλλά και εν γένει έχετε λάβει ενόψει του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, για την ενημέρωση των μελών μας, τα οποία αναγκαστικά κάνουν χρήση του συστήματος της ΗΔΙΚΑ».