Πρωτιά για το ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο: Για πρώτη φορά νευροχειρουργική και αγγειοχειρουργική επέμβαση

0
Επέμβαση που αφορά Ενδαγγειακή Αποκατάσταση Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής (ΕVAR), πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με επιτυχία στο ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο, από τον Τομέα της Χειρουργικής και συγκεκριμένα της Αγγειοχειρουργικής και από τον Τομέα της Ακτινολογίας του επεμβατικού Ακτινολόγου.

Την ίδια ημέρα, πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη Νευροχειρουργική επέμβαση και συγκεκριμένα Χειρουργική Αντιμετώπιση Υποσκληρίδιου Αιματώματος Εγκεφάλου με πλήρη επιτυχία.

Η επιτυχημένη πρωτιά στην ιστορία του Ιδρύματος

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης: «Ο Αγγειοχειρουργός του Νοσοκομείου ανέλαβε υπηρεσία στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ενώ στις 3 Οκτωβρίου 2017 ανέλαβε υπηρεσία ο Επεμβατικός Ακτινολόγος και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίσαμε την ομάδα για την πραγματοποίηση της παραπάνω επέμβασης.
Το Νοσοκομείο, στις 25 Οκτωβρίου 2017 απέκτησε Νευροχειρουργό, μια προστιθέμενη αξία στην παροχή άμεσης αντιμετώπισης επειγόντων και απειλητικών για τη ζωή νευροχειρουργικών παθήσεων.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας και η Νοσηλευτική Υπηρεσία συνεργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του επιτυχούς αποτελέσματος. Εξαιρετική υπήρξε η αρωγή του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού που πλαισίωσαν την αγγειοχειρουργική και την νευροχειρουργική ομάδα με υπευθυνότητα και άκοπη εργασία.
Καταγράφεται λοιπόν με περίσσεια χαρά στα ενεργητικά επιτεύγματα του επαρχιακού, αλλά δυναμικού Νοσοκομείου μας η επιτυχημένη πρωτιά στην ιστορία του Ιδρύματος».

Περισσότερα για το ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο

Το ΓΝ Χίου Σκυλίτσειο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, υπόκειται δε, στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Βρίσκεται στην οδό Έλενας Βενιζέλου 2, στο Δήμο Χίου, Νομού Χίου, σε μικρή απόσταση (περίπου 1,5km) από το κέντρο της πόλης της Χίου. Η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το κέντρο της πόλης, με τα τακτικά δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, ταξί, ιδιωτικό αυτοκίνητο, κλπ. Διαθέτει πληθώρα Τμημάτων και Εξωτερικών Ιατρείων παρέχοντας εκτενείς και ποικίλες υπηρεσίες υγείας, έχοντας δυνατότητα εξυπηρέτησης σχετικά μεγάλου αριθμού ασθενών.