Μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής – Ποια συμπτώματα πρέπει να σας κινητοποιήσουν

0

Οι μαθησιακές δυσκολίες και η διάσπαση προσοχής είναι διαταραχές, οι οποίες μπορεί να μην γίνουν αντιληπτές από τους γονείς αμέσως μόλις παρουσιαστούν.

Η μαθησιακή δυσκολία εμπλέκεται κυρίως σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ικανότητες της ομιλίας, της σκέψης, της γραφής ή/και τα μαθηματικά. Ο γενικός αυτός όρος της μαθησιακής δυσκολίας οφείλεται κυρίως σε οπτικές ή συναισθηματικές διαταραχές αλλά και αναπηρία. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι οικονομικές συνθήκες αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο μειονεκτεί. Βέβαια δεν πρέπει να συγχέουμε κάθε ενήλικα με άλλον, αφού ο καθένας είναι μοναδικός και η επίλυση προβλημάτων δεν είναι η ίδια.

Συμπτώματα μαθησιακών δυσκολιών

Οι μαθησιακές δυσκολίες εμπεριέχουν μία μεγάλη ποικιλία από συμπτώματα, τα οποία μπορεί και να παρουσιάζονται μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού, χωρίς να είναι απαραίτητα πρόβλημα.

Μερικά από τα πιο συχνά, είναι:

  • συμπεριφορά που δεν αρμόζει σε κοινωνικές περιστάσεις
  • υπερκινητικότητα και εύκολη διάσπαση προσοχής
  • αδυναμία να ακολουθήσει διάφορες οδηγίες από γονείς ή δασκάλους
  • δυσκολία στην ομιλία και την γραφή
  • καθυστερημένη γλωσσική ανάπτυξη

Ένας έμπειρος λογοθεραπευτής – αναπτυξιολόγος μπορεί να διαγνώσει αμέσως οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία σε ένα παιδί, γι’ αυτό οι γονείς οφείλουν να παρατηρούν την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του παιδιού τους σε καθημερινή βάση.

Κάθε παιδί έχει τις δικές του μοναδικές ικανότητες και δεξιότητες και με σύμμαχο τους ειδικούς παιδαγωγούς, μπορείτε να τις αναδείξετε, ώστε να έχει ολοκληρωμένη μόρφωση και να καλλιεργεί σωστά τις δεξιότητές του, ακόμα και στους τομείς που υστερεί.

Στέλιος Μαντούδης – Λογοθεραπευτής Αναπτυξιολόγος