Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας

0

«Διαταραχές Ύδατος και Ηλεκτρολυτών»

12ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας

28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018, Αμφιθέατρο «Ιδρύματος Παπανικολάου», Κομοτηνή

Ένα ακόμη «λιθαράκι» στην 12ετή προσπάθεια να καταστούν τα υγρά και οι ηλεκτρολύτες, ευχάριστο, κατανοητό και ενδιαφέρον τμήμα της κλινικής ιατρικής, επιδιώκει το 12ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, που διοργανώνεται από την Ελληνική Νεφρολογική Εταρεία, σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και το Ινστιτούτο Μελέτης & Ενημέρωσης για τα Υγρά τους Ηλεκτρολύτες και την Οξεοβασική Ισορροπία.

Το 12ο σεμινάριο, υπό την επιστημονική εποπτεία και προεδρεία του Συντονιστή Δ/ντή του Νεφρολογικού Τμήματος Κομοτηνής Κ. Μαυροματίδη, έχει ως θέμα τις «Διαταραχές Ύδατος και Ηλεκτρολυτών» και θα πραγματοποιηθεί στις

28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018, στο Αμφιθέατρο του «Ιδρύματος Παπανικολάου» στην Κομοτηνή.

Η φετινή θεματολογία προέρχεται από τα υγρά (το ύδωρ δηλαδή) και τους ηλεκτρολύτες (κυρίως το νάτριο), με αρκετές νέες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, αλλά και με εισηγήσεις που έχουν τεθεί ξανά στο παρελθόν.

Η διατήρηση φυσιολογικού του ισοζυγίου των σωματικών υγρών και των ηλεκτρολυτών, αποτελεί εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, η οποία είναι τελείως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και βρίσκεται σε σημαντικό βαθμό υπό τον έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η σωστή ερμηνεία των διαταραχών Ύδατος και Ηλεκτρολυτών, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική για την διαγνωστική προσέγγιση και την τελική θεραπευτική αντιμετώπιση των καταστάσεων που τις προκαλούν, είτε τις συνοδεύουν.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του 12ου Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Υγρών, Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας, περιλαμβάνει έξι στρογγυλά τραπέζια και ένα κλινικό φροντιστήριο, όπου θα αναλυθούν σε βάθος θέματα σημαντικά, τα οποία θα συνδυαστούν με την παρουσίαση των σύγχρονων ερευνητικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών εξελίξεων με την κλινική εφαρμογή τους.

Το κλινικό φροντιστήριο που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 – 14:00, με εισηγητή τον κ. Μαυροματίδη, έχει ως θέμα του την: «Φυσιολογία του νατρίου και του ύδατος – την υπο- και την υπερ-νατριαιμία». Ειδικότερα, θα προηγηθεί εισήγηση για την φυσιολογία που θα αφορά το νάτριο και το ύδωρ και θα ακολουθήσει ανάλυση της υπο- και υπερ-νατριαιμίας, όπως και παραδείγματα διαταραχών ύδατος και νατρίου που θα συζητηθούν με το ακροατήριο.

Για το κλινικό φροντιστήριο, απαιτείται προεγγραφή.

Στο σεμινάριο, που έχει καταστεί σημείο αναφοράς, θα συμμετέχουν ομιλητές και σύνεδροι απ’ όλη την Ελλάδα.

Στόχος των επιστημονικά υπευθύνων είναι να παρουσιαστεί και φέτος όσο γίνεται πιο απλά η θεματολογία, να γίνει κατανοητή και να συζητηθεί σε βάθος, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού αφορά τον κάθε ασθενή της τ καθημερινής κλινική πράξης.

Επίσης, το σεμινάριο όπως κάθε χρόνο εστιάζοντας στον εκπαιδευτικό χαρακτήρα μετά από αρκετή προετοιμασία, θα διαθέσει σε όλους τους εγγεγραμμένους που θα συμμετέχουν, τον τόμο των εισηγήσεων με όλες τις ομιλίες των προσκεκλημένων και τις παρουσιάσεις (ppt) σε ηλεκτρονική μορφή.

Στο σημείο αυτό η οργανωτική επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της στους ομιλητές που κατέβαλαν σημαντική προσπάθεια και χρόνο για την έγκαιρη προετοιμασία του υλικού, προκειμένου να διατεθεί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Η έναρξη του Σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018, στις 17:15.

Χορηγούνται 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα παραχωρηθεί Συνέντευξη Τύπου, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 στο «Ίδρυμα Παπανικολάου».