Νέα γλώσσα μετά από αφαίρεση λόγω καρκίνου δημιούργησαν Έλληνες γιατροί

0

Σημαντική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης  σε ασθενείς με καρκίνο της  γλώσσας και της στοματικής κοιλότητας έχουμε την τελευταία δεκαετία χάρις  στην εξειδικευμένη ριζική χειρουργική αντιμετώπιση  και  την βοήθεια της Τρισδιάστατης Ιατρικής Απεικόνισης!

Το ποσοστό της πενταετούς επιβίωσης έχει ξεπεράσει πλέον το 57%, ενώ για πολλές δεκαετίες ο αριθμός επιβίωσης  από την ημέρα της  διάγνωσης ήταν κάτω του 50%!

Η εξειδικευμένη ριζική χειρουργική, με την  βοήθεια της τρισδιάστατης ιατρικής απεικόνισης, στην αντιμετώπιση  του καρκίνου της γλώσσας έχει ενισχύσει την  φαρέτρα των γιατρών και έχει συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης αλλά και στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η δημιουργία νέας λειτουργικής γλώσσας , αλλά και η αποκατάσταση μέρους της, μετά από επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικού όγκου, παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση (διατροφή) του ασθενή, αλλά και στην ποιότητα (ομιλία) ζωής του.

Μια τέτοια περίπτωση αντιμετώπισαν πριν από λίγες ημέρες με επιτυχία γιατροί στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν , όπου υπάρχει συγκροτημένη διεπιστημονική  ομάδα για την αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο γλώσσας  και στοματικής κοιλότητας αποτελούμενη από εξειδικευμένους Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς, Πλαστικούς Χειρουργούς, Ογκολόγους, Ακτινοδιαγνωστές και Ακτινοθεραπευτές.

Η επιτυχημένη επέμβαση για την δημιουργία νέας γλώσσας έγινε από τις επιστημονικές  ομάδες   των διευθυντών της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν  κ Γεωργίου Λαγογιάννη και  της Πλαστικής και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής του  κ Ανδρέα Γραββάνη.

«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καταγράφετε έξαρση του καρκίνου στόματος και γλώσσας στους δυτικούς πολιτισμούς με συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση στις νέες ηλικίες» αναφέρει  ο διευθυντής της Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Μετροπόλιταν Γεώργιος Λαγογιάννης,  με πολυετή εξειδίκευση και πείρα στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.