Ο ΙΣΑ διαφωνεί κάθετα με την επίταξη των ιατρών των Κέντρων Υγείας ως Οικογενειακών Ιατρών

0

“Η  ηγεσία του υπουργείου Υγείας προσπαθεί να  αντιπαρέλθει του προβλήματος που προέκυψε με τους οικογενειακούς γιατρούς  οι οποίοι δεν επέδειξαν ενδιαφέρον ούτε για τις ΤΟΜΥ αλλά ούτε για τον ΕΟΠΥΥ επιτάσσοντας τους Γενικούς Ιατρούς, τους Παθολόγους και τους Παιδιάτρους των Κέντρων Υγείας για να δεχθούν εγγραφές των πολιτών.” διαμηνύει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Αυτό όμως μη νόμιμα, καθώς ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι το άρθρο 6 του Ν.4486/2017 ορίζει ρητά ότι ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να είναι ιατρός του κλάδου ιατρών ΕΣΥ που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις ΤΟΜΥ, στα κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες ΠΦΥ. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική αλλά μόνο  δυνητική η εγγραφή πληθυσμού ευθύνης στους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς και  ως Οικογενειακοί Ιατροί.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η επίταξη αυτή δεν συνάδει με τον ρόλο του Οικογενειακού Ιατρού. Δεν είναι δυνατό ο Ιατρός του  ΚΥ ο οποίος έχει ήδη επιβαρυνθεί με πολλές αρμοδιότητες,  να πρέπει ταυτόχρονα να αναλάβει πέραν όλων των άλλων υποχρεώσεών του, επιπλέον τη διαρκή παρακολούθηση των ασθενών που θα εγγραφούν με στόχο την πρόληψη, αλλά και την θεραπεία, καθώς και την τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου αυτών.

Ο ΙΣΑ τονίζει εκ νέου τον κίνδυνο οι ασθενείς να εγκλωβίζονται σε ένα δαίδαλο γραφειοκρατίας και τελικά να εξαναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους την επίσκεψη στο γιατρό που έχουν ανάγκη.

“Πάγια θέση του ΙΣΑ είναι ότι η ελεύθερη επιλογή γιατρού και ελεύθερη πρόσβαση στον ειδικό είναι δικαίωμα του ασθενούς και δεν μπορεί να περιοριστεί.

Η πάταξη της γραφειοκρατίας πρέπει να αποτελέσει τον στόχο της πολιτικής ηγεσίας και σε καμία περίπτωση να μην προωθεί την αύξηση της.

Ενόψει των ανωτέρω αναμένουμε την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των σχετικών πινάκων που έχουν αναρτηθεί καθότι είναι μη νόμιμοι.” καταλήγει η ανακοίνωση.