Οι θέσεις της Ε.Ε.Π.Ε. για την συμπερίληψη των Παθολόγων στη διαπραγμάτευση του ΠΙΣ για τις ειδικότητες

0

Δελτίο τύπου εξέδωσε η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Π.Ε.) στο οποίο παρουσιάζει τις θέσεις της Ε.Ε.Π.Ε. και Ιατρικών Συλλόγων της χώρας για την συμπερίληψη των Παθολόγων στη διαπραγμάτευση του Π.Ι.Σ. για τους ιατρούς Ειδικοτήτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

Ο Παθολόγος στη Ελλάδα και από την ημέρα ίδρυσης της ειδικότητός του προσφέρει υπηρεσίες οικογενειακού ιατρού, αλλά και υψηλής ποιότητος υπηρεσίες διαγνώστη, θεραπευτή με αναλυτικές, αλλά και συνθετικές ικανότητες, με ανθρωποκεντρική πάντα προσέγγιση, συνδυάζοντας εκ της φύσεως της ειδικότητος την ολιστική και την εξατομικευμένη Ιατρική.

Θεωρούμε απαράδεκτη την ταύτισή μας με τους Γενικούς Ιατρούς και απαιτούμε άμεσα το διαχωρισμό των θέσεων Γενικών Ιατρών και Παθολόγων και απάλειψη του διαζευκτικού «ή» των προκηρύξεων, όπως άλλωστε συμβαίνει  με τους παιδιάτρους.

Πέραν τούτου ζητούμε την συμπερίληψή μας ως ειδικών ιατρών στην διαπραγμάτευση, που πρόκειται να προβεί ο ΠΙΣ, για τον καθορισμό των συλλογικών συμβάσεων με τους ειδικούς.

Επίσης ζητούμε τον τερματισμό του καθεστώτος των ιατρών δύο ταχυτήτων με άλλες συνθήκες εργασίας και αμοιβής για τους Οικογενειακούς Ιατρούς (ασχέτως ειδικότητος) και άλλες για τους «Ειδικούς».

Αυτή την στιγμή η χώρα διαθέτει έναν αριθμό (~4000) Παθολόγων, οι οποίοι ενώ στήριξαν επί πολλά χρόνια το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος και  έχουν αναβαθμίσει πολλά συστήματα υγείας του εξωτερικού,  νοιώθουν ανεπιθύμητοι στην χώρα τους.

Θεωρούμε, ότι χρήζουν απαντήσεως τα κάτωθι ερωτήματα:

1)  Τι θα απογίνουν οι Παθολόγοι που θα μείνουν εκτός Π.Φ.Υ… ; Θα μπορούν να συνταγογραφούν ; να παραπέμπουν ; θα αναγνωρίζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την ισοτιμία της υπογραφής;

2) Εάν ο Παθολόγος είναι μόνο οικογενειακός ιατρός  σε ποια ειδικότητα    θα παραπέμπονται τα δυσεπίλυτα περίπλοκα περιστατικά  ; Ποια ειδικότητα  θα διαχειρίζεται  ασθενείς με πολυνοσηρότητες ;

Θεωρούμε πως ή οι Παθολόγοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις  και όποιοι δεν συμμετέχουν στην Π.Φ.Υ. ως οικογενειακοί ιατροί, να ενταχθούν στο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων των ειδικοτήτων .

Κατάρρευση της Παθολογίας σημαίνει κατάρρευση της υγείας με ότι αυτό συνεπάγεται  για τον ασθενή και το εθνικό σύστημα υγείας.

Ευελπιστούμε ότι οι αρμόδιοι θα αναλάβουν, έστω και την τελευταία στιγμή, τις ευθύνες τους απέναντι στους ασθενείς και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δίνοντας στην ειδικότητα της Παθολογίας τον κεντρικό ρόλο που επιστημονικά και με βάση τα διεθνή δεδομένα της ανήκει.” καταλήγει η ανακοίνωση.