Οικογενειακός ιατρός – Ευρεία σύσκεψη στον ΙΣΑ

0

Ευρεία σύσκεψη της Διαρκούς Ομάδας Εργασίας του Ι.Σ.Α. και των Συλλόγων Ασθενών για την Π.Φ.Υ. συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Γ. Πατούλης, για την Τετάρτη 12-12-2018 με θέμα την πραγματική αδυναμία υλοποίησης του θεσμού του οικογενειακού ιατρού. Στην επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο Ι.Σ.Α. συμμετέχουν εκπρόσωποι 20 συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών και από τον Ι.Σ.Α. ο Α’ Αντιπρόεδρος Φ. Πατσουράκος και τα μέλη του Δ.Σ. Ι. Κεχρής και Π. Ψυχάρης.

Ο ΙΣΑ έχει επανειλημμένα εκφράσει προβληματισμό ότι το νέο σύστημα βάζει επιπρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση του ασθενή στην περίθαλψή του καταστρατηγώντας την ελεύθερη επιλογή ιατρού, αποστερώντας τελικά τον ασθενή από τις υπηρεσίες του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας.

Έχει επίσης πολλές φορές επισημάνει ότι ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά και ότι παράλληλα  είναι αντίθετος στην υποχρεωτική παραπομπή από τον οικογενειακό ιατρό στους εξειδικευμένους γιατρούς (gatekeeping).

Σήμερα αποδεικνύεται στην πράξη ότι η υλοποίηση ακόμη ενός εγχειρήματος που αφορά στον ευαίσθητο τομέα της υγείας και στον ιδιαίτερα σημαντικό για τον πολίτη τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας φαίνεται να ναυαγεί.

Τομές αυτού του διαμετρήματος δεν μπορούν παρά να έχουν έρεισμα ένα σωστό σχεδιασμό προσανατολισμένο στις ανάγκες του ασθενή, το υφιστάμενο ιατρικό δυναμικό αλλά και το σεβασμό του ιατρού και του έργου του ως πυλώνα του συστήματος. Αλλιώς είναι δυστυχώς καταδικασμένες να αποτύχουν.

Συνιστάται ψυχραιμία στους ιατρούς αλλά και τους ασθενείς, τους οποίους διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όπως μέχρι σήμερα, στους δε συναδέλφους συνιστούμε να μην υποκύπτουν σε εκβιαστικά διλήμματα δεδομένης της κατοχυρωμένης συνταγογράφησης από όλους τους ιατρούς συμβεβλημένους και πιστοποιημένους.

Στην προγραμματισμένη για την Τετάρτη 12.12.2018 παραπάνω σύσκεψη θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα με βάση τα πραγματικά δεδομένα και θα αποφασιστεί η περαιτέρω συλλογική δράση, αφού η προ μηνός περίπου συνάντηση με τον κ. Υπουργό Υγείας δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαμε πάρει.