Προχωρεί η δημιουργία του Μητρώου Ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη

0

Ομάδα Εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, με συντονιστή τον καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Αθηνών Γ. Δημητριάδη, συγκροτήθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου.

 

28383552 – writing word diabetes with marker on gradient

Η Ομάδα Εργασίας θα λειτουργεί στο πλαίσιο της «Επιτροπής παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, της ολοκλήρωσης των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της δημιουργίας μητρώων ασθενών», με στόχο τη διασφάλιση της ταχύτερης διάγνωσης, της βέλτιστης θεραπείας, της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των ασθενών, αλλά και της πλέον αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την υγεία.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι :
1. Ο καθορισμός των παραμέτρων που θα καταγράφονται(υποχρεωτικά ή προαιρετικά) στο εν λόγω Μητρώο και θα αφορούν στην επίπτωση νοσημάτων και καταστάσεων υγείας, τη διαχείριση, την πορεία, την έκβαση, την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης φροντίδας, το κόστος θεραπείας, καθώς και την κλινική και οικονομική αξιολόγηση των θεραπευτικών στρατηγικών.
2. Ο καθορισμός της διαδικασίας καταχώρησης των πληροφοριώνστα επιμέρους πεδία καθώς και των κριτηρίων για την αξιολόγηση της ποιότητας των πληροφοριών αυτών.
3. Η πρόταση για επικαιροποίηση των παραμέτρων όταν απαιτείται.
4. Η παρακολούθηση της πορείας ολοκλήρωσης, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων του εν λόγω Μητρώου.
5. Η εξαγωγή συμπερασμάτων και η εισήγηση προς το Υπουργείο Υγείας προτάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας σχετικά με την πρόληψη και θεραπεία της νόσου.

Τα πορίσματα της Ομάδας Εργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη, αφού εγκριθούν από τη Συντονιστική Ομάδα Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενώνεπικυρώνονται από την Επιτροπή παρακολούθησης της φαρμακευτικής δαπάνης, της ολοκλήρωσης των διαγνωστικών /θεραπευτικών πρωτοκόλλων και της δημιουργίας μητρώων ασθενών.

Τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι οι εξής:
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ».
2. ΚΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Παιδίατρος – Παιδοενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Ενδοκρινολογίας, Διευθύντρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».
3. ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
4. ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ, Παθολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής και Διαβητολογικού Κέντρου του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.).
5. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος Διαβητολογικής Μονάδας και Ερευνητικού Διαβητολογικού Εργαστηρίου, Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ».
6. ΠΑΠΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Β΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
7. ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ – ΜΠΟΜΠΟΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Συντονίστρια Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.».
8. ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Παθολόγος, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών.
9. ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Ι.Ε.Α.), μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών.
10. ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Παθολόγος, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τμήμα Π.Φ.Υ. – Κεντρική Υπηρεσία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.