Πρόγραμμα ανακαίνισης-βελτίωσης των Κέντρων Υγείας της Λέσβου

0

Η 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου υλοποιεί πρόγραμμα ανακαίνισης-βελτίωσης των Κέντρων Υγείας της Λέσβου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, για το Κέντρο Υγείας Καλλονής,  υλοποιούνται οι παρακάτω εργασίες:

1. Ανακαίνιση και επισκευή Εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Δαπάνη περίπου 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

2. Ανακατασκευή  υγρομόνωσης δωμάτων και στέγης, συμβατικής δαπάνης 6.050,00 €  πλέον ΦΠΑ. Οι εργασίες βρίσκονται υπό εξέλιξη.

3. Ανακαίνιση και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων συνολικής δαπάνης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ . Στο έργο που ξεκινά άμεσα περιλαμβάνονται:

  • Βελτίωση του εξεταστηρίου των Επειγόντων Περιστατικών.
  • Χρωματισμοί των εσωτερικών θυρών και των εσωτερικών μεταλλικών κατασκευών.
  • Η τοποθέτηση νέων ψευδοροφών και φωτιστικών τύπου LED στους κοινόχρηστους χώρους.
  • Η τοποθέτηση νέων προστατευτικών λωρίδων τοίχων, θυρόφυλλων και γωνιόκρανων.
  1. Προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού ύψους 5.000€. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21-03-2019.
  2. Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ακτινολογικού μηχανήματος συνολικής δαπάνης 50.000€

Όσον αφορά το πρόβλημα εισροής υδάτων στο Κ.Υ. Καλλονής,   κατά τη διάρκεια της  χθεσινής έντονης και πολύωρης  βροχόπτωσης, αυτό οφείλεται  στις εκτελούμενες εργασίες ανακατασκευής της υγρομόνωσης και εντός της ημέρας θα αποκατασταθεί πλήρως η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία του Κέντρου Υγείας.