Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

0

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

7ος Κύκλος Προκηρύξεων

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ – Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ – Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ – Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΛΠΙΣ – Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.  ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν.Δ.Α. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – Προκήρυξη εννιά (9) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΚΑΡΠΑΘΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», Κ.Υ. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΝ ΣΑΜΟΥ – Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – Προκήρυξη δεκατριών (13) θέσεων ειδικευμενων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ – Προκήρυξη δέκα (10) θέσεων ειδικευμενων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. – Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμενων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΘΡΙΑΣΙΟ – Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμενων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ – Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΑΤ – Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» – Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ – Προκήρυξη δυο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Προκήρυξη 8 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – Προκήρυξη 7 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ – Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ – Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Π.Α. Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΨΝΑ – Προκήρυξη δεκά (10) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΚΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΛΑΪΚΟ-Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλαδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ – Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

6ος Κύκλος Προκηρύξεων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΥ – Προκήρυξη επί θητεία θέσης Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένων ιατρού Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β’ Νευρολόγιας

ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας

Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών

Γ.Ν. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής

Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»-  Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού Αιματολογίας ή Παιδιατρικής

5ος Κύκλος Προκηρύξεων

1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής – Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου – Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

4ος Κύκλος Προκηρύξεων

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΝΙΜΤΣ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΠΙΣ-Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΨΝΑ-Προκήρυξης μίας (1) θέσης Ειδικευμένου Ιατρού Επιμελητή Β΄ του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ-Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ- Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικευμένου Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ- Προκήρυξη μίας θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Π.Α. Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ-Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΜΕΤΑΞΑ-Προκήρυξη 6 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΘΡΙΑΣΙΟ-Προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ-Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-Προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμενων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ-Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΚΑ-Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΝΑ ΚΑΤ-Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ-Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. Παθολογικής ογκολογίας

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΤΖΑΝΕΙΟ-Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Προκήρυξη μίας (1) θέσεις ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. Νευρολογίας

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ-Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Επιμελητή Β’ Αναισθησιολογίας και μια (1) θέση Επιμελητή Β’ Ωτορινολαρυγγολογίας

ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ-Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ-Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ-Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ-Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Οφθαλμολογίας

ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ-Προκήρυξη μιας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Ιατρικής Βιοπαθολογίας

ΑΤΤΙΚΟΝ-Προκήρυξη έξι (6) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ-Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ-Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

3ος Κύκλος Προκηρύξεων

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών Καρδιολογίας του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ – Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Π.Α. Π&Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 6 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 6 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. – ΟΡΘΗ

Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ – Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. – ΟΡΘΗ

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ

ΑΤΤΙΚΟΝ-Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΡΙΑΣΙΟ- Προκήρυξη 2 θέσεων ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΝΑ-Προκήρυξης 1 θέσης ειδικευμένου Δντή Ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΥ ΤΗΝΟΥ-Προκήρυξη επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΤΖΑΝΕΙΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΕΡΟΣ-Προκήρυξη δυο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΜΕΤΑΞΑ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΣΑΜΟΥ-ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.

2ος Κύκλος Προκηρύξεων

ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρου, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης ειδικευμένου ιατρού, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΝ ΡΟΔΟΥ – Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

Ψ.Ν.Α – Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

1ος Κύκλος Προκηρύξεων

ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 11 θέσεων Τ.Ε.Π. ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΛΑΪΚΟ- Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Τ.Ε.Π. του Νοσοκομείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ – Προκήρυξη για την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΑΤ -Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

Γ.Ν.Δ.Α. Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών επί θητεία, κλάδου Ε.Σ.Υ

ΓΝ.-ΚΥ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ -Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. επι θητεία

ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδοτ Ε.Σ.Υ.

ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ -Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. επιι θητεία

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ -Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., επί θητεία

ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Τ.Ε.Π.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ – Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ – Προκήρυξη 13 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΤΤΙΚΟΝ – Προκήρυξη 14 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη 10 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 10 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΥ ΝΑΞΟΥ – Προκήρυξη 2 ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΤΖΑΝΝΕΙΟ – Προκήρυξη 14 θέσεων ειδικευμένων ιατρών επι θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – Προκήρυξη 5 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΙΟ – Προκήρυξη 11 θέσεων ειδικευμένων ιατρών, κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 1η ΥΠΕ (2017)

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Α2α/Γ.Π./37195/28-06-2017)

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Α2α/Γ.Π./37195/12-07-2017)

ΕΛΠΙΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας

ΝΙΜΤΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Καρδιολογίας

ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παιδιατρικής

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ΦΙΑΠ)

ΚΑΤ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας – Ανατομίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Γαστρεντερολοίγας ή Παιδατρικής

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Καρδιολογίας

ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής

ΛΑΪΚΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας

ΛΑΪΚΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας

ΕΛΠΙΣ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 5 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη 3 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ)

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Νεφρολογίας ή Παιδιατρικής

Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής Παίδων ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας (για τη Μ.Ε.Θ. Παίδων)

ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Προκήρυξη 3 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

ΣΕΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ και 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ – Προκήρυξη 4 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Προκήρυξη 7 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – Προκήρυξη 3 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΩΝ

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ – Προκήρυξη 1 θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Γαστρεντερολογίας και 1 θέση Επιμελητή Β’ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας

ΚΑΤ – Προκήρυξη 5 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 5 Θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παιδιατρικής, κτλ.

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ – Προκήρυξη 1 Θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ – Προκήρυξη 2 Θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αιματολογίας και Ακτινοθεραπευτικής/Ογκολογίας

ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 1 Θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – 1η ΥΠΕ (2016)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Εγκύκλιος Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ 7Τ3Β465ΦΥΟ-ΟΧ6)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- 02/01/17

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΑΠΟΦΑΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Κ.Α.Τ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ)

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΛΑΪΚΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «EKA»