Προσωρινοί πίνακες επιλογής οικογενειακών γιατρών – ΤοΜΥ

0

Εκδόθηκαν (30/08) οι προσωρινοί πίνακες επιλογής οικογενειακών γιατρών της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πρόσληψη των νέων οικογενειακών γιατρών (γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων) θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ΤΟΜΥ που λειτουργούν, θα ενισχυθεί το ιατρικό δυναμικό του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και θα επιταχυνθούν τα βήματα υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς πίνακες.

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ΠΕ Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτεων ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής

Προσωπινός Πίνακας Απορριπτέων ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής