Βράβευση για το ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» στα φετινά Healthcare Business Awards

0

Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου»

Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής Δημόσιου Νοσοκομείου», για τη Μέτρηση Χρόνου Αναμονής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, απέσπασε η Οργανική Μονάδα έδρας «Σισμανόγλειο» του ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμιγκ» στα φετινά Healthcare Business Awards, στο πλαίσιο των οποίων αναδεικνύεται και επιβραβεύεται η αριστεία, η καινοτομία και οι καλές πρακτικές στον κλάδο της Υγείας.

Σε μια εορταστική τελετή, που διενεργήθηκε στις 11/09/2018, το Σισμανόγλειο ξεχώρισε, στο διακεκριμένο θεσμό, για την προσήλωση στην ποιότητα και στην ασφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες/ασθενείς.

Ειδικότερα, η Διοίκηση έθεσε στόχο να βελτιώσει τη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και έδωσε έμφαση στην καταγραφή του χρόνου αναμονής από την ώρα υποδοχής μέχρι την ώρα εισαγωγής για νοσηλεία, για να αναδειχθεί η ικανότητα και η αμεσότητα του προσωπικού του Νοσοκομείου να διαχειριστεί επείγοντα περιστατικά ακολουθώντας διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Διαπιστώθηκε ότι ο συνολικός εκτιμώμενος χρόνος από την ώρα άφιξης ενός ασθενή στο ΤΕΠ μέχρι την εισαγωγή του για νοσηλεία μπορεί να κυμαίνεται από 5’ της ώρας μέχρι 6.30 ώρες με Μέσο Όρο διαχείρισης τις 2.30 περίπου ώρες, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα. Περιστατικά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης διαχειρίζονται κατά προτεραιότητα (εισαγωγή για νοσηλεία μέσα σε 5’ της ώρας) ενώ άλλα περιστατικά παρακολουθούνται συστηματικά (ιατρονοσηλευτικά) στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και μετά την τελική εκτίμηση λαμβάνεται η σχετική ιατρική απόφαση.

Συνδυαστικά εξετάστηκε η μέτρηση ικανοποίησης των νοσηλευόμενων και των συνοδών τους, ως προς την ταχύτητα εξυπηρέτησης και τον χρόνο αναμονής στο ΤΕΠ, η οποία καταγράφεται σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η Διοίκηση ευχαρίστησε το προσωπικό, εξήρε τις ικανότητες και την επάρκειά του και αφιέρωσε το Βραβείο σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου, που συμμετέχει στην πλειονότητά του στην υλοποίηση του οράματος της Διοίκησης, δηλαδή στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.