Υπ. Υγείας: Μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

0

Την Πέμπτη 6/6/2019 οι αναγνωρισμένοι φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων του ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΨΝΑ-18ΑΝΩ, ΨΝΘ, ΓΝ Κέρκυρας «Αγ. Ειρήνη» ,ΓΝ Ιωαννίνων «Χατζηκώνστα», συναντήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας με την παρουσία του Αν. Γενικού Γραμματέα κ. Σταμάτη Βαρδαρού και υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την συμμετοχή απεξαρτημένων από όλα τα Θεραπευτικά Προγράμματα και από όλη την Ελλάδα στο έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων», με αποκλειστικό δικαιούχο το ΚΕΘΕΑ.

Το Σχέδιο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, πανελλαδικό πρόγραμμα με ορίζοντα τετραετίας με σκοπό την επανένταξη περισσότερων από  560 απεξαρτημένων ατόμων. Ο αριθμός των ωφελούμενων, το εύρος και η γεωγραφική κατανομή των παρεμβάσεων, η χρονική διάρκεια και το ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης, καθιστούν το Σχέδιο αυτό το μεγαλύτερο στο είδος του που έχει υλοποιηθεί  μέχρι σήμερα στη χώρα μας.

Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων» θα αρχίσει στο τέλος του 2019, σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας. Στόχος του είναι η εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση στην αγορά εργασίας 560 ατόμων, προερχόμενων από προγράμματα όλων των αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έχει αναλάβει το ΚΕΘΕΑ.

Οι συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας, ή εργάζονται ευκαιριακά. Κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, η οποία είναι κύριος στόχος της απεξάρτησης και κρίσιμος παράγοντας πρόληψης της υποτροπής, έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις τους σε εκπαίδευση, δεξιότητες και εμπειρία, αλλά και τον κοινωνικό στιγματισμό.

Με αυτά τα δεδομένα, το νέο πρόγραμμα προβλέπει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται:

Συμβουλευτική στην ατομική και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Θεωρητική επαγγελματική κατάρτιση, συνδυαζόμενη με πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Υποστήριξη της φοίτησης σε μετα-δευτεροβάθμιες σχολές

Συστηματική ψυχοκοινωνική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Δράσεις δημοσιότητας για την άμβλυνση του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Το πρόγραμμα υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2022.