Εμπειρογνώμονες αναζητά ο ΕΟΦ

0

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοίνωσε ότι ξεκινά διαδικασία συμπλήρωσης και ανανέωσης του καταλόγου εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με τους οποίους συνεργάζεται σε θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και σε θέματα αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας (ΗΤΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΦ καλεί:

γιατρούς όλων των ειδικοτήτων,

φαρμακοποιούς με ειδίκευση στην φαρμακευτική χημεία, φαρμακογνωσία, βιοφαρμακευτική – φαρμακοκινητική και φαρμακευτική τεχνολογία,

φαρμακολόγους,

βιοστατιστικούς,

επιστήμονες με εξειδίκευση σε φαρμακευτική βιοτεχνολογία, ιολογία, μοριακή βιολογία,

επιστήμονες υγείας με ειδίκευση στην φαρμακοεπιδημιολογία και φαρμακοοικονομία  και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν τον κατάλογο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το σχετικό αίτημα, μαζί με το βιογραφικό τους, το οποίο θα πρέπει να είναι γραμμένο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο (Euro pass), στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η προθεσμία λήγει στις 11 Φεβρουαρίου.

Επισημαίνεται ότι οι επιστήμονες που θα ενταχθούν στον κατάλογο εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να υπογράψουν Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων, ενώ έχουν υποχρεώση να ολοκληρώνουν την εκάστοτε εργασία που θα τους ανατίθεται, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία ανάθεσης.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Περισσότερες πληροφορίες και το έντυπο της αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.